etkinlikler bölümü

Mevsimlerin Dansı

Mevsimlerin Dansı —————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri: MA K4        Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. K5        Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar. —————————————————————————————————————————– Malzeme: Yavaş ve hızlı tempolu birer müzik parçası, 4 mevsim için 4 adet

Rüzgar Deneyi

Rüzgar Deneyi Kazanım ve Göstergeleri : BG K2 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler. K8 Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların yapıldığı malzemeyi ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır. K17 Neden-sonuç ilişkisi kurar. Bir olayın

İnsan Tombalası

İnsan Tombalası —————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri: MA K1        Yer değiştirme hareketleri yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar.   K5        Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.   SDG K3        Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla

ŞAP! GÜM! PAT!

ŞAP! GÜM! PAT!  ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K3          Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. BG K4          Nesneleri sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. MG K5          Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar. Nesneleri kullanarak

Aynalar

Aynalar   —————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri: MA K5        Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. —————————————————————————————————————————– Malzeme: Orta büyüklükte bir ayna, 1 adet yavaş tempolu müzik parçası, 1 adet hızlı tempolu müzik parçası —————————————————————————————————————————– Uygulama: Çocuklarla birlikte çember olunur. Öğretmen “Çocuklar, bugün birlikte Ayna oyununu oynayacağız.” der. Çocukların aynayla ilgili

Kuşlar ve Ağaçlar

Kuşlar ve Ağaçlar   —————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri: MA K5        Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar. —————————————————————————————————————————– Malzeme: Sınıf mevcudunun yarısı sayıda kuş resmi, Sınıf mevcudunun yarısı sayıda A5 boyutunda karton, 1 adet yavaş

İplerden Yollar

İplerden Yollar   —————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri: MA K2        Denge hareketleri yapar. Tek ayak üzerinde durur. Tek ayak üzerinde sıçrar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar. Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. —————————————————————————————————————————– Malzeme: 2 adet kalın atlama ipi, bloklar         —————————————————————————————————————————– Uygulama: Çocuklarla birlikte çember olunur. Öğretmen “Çocuklar, bugün iplerle çeşitli hareketler

Sihirbaz Ressamlar

Sihirbaz Ressamlar   —————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri: MA K5        Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.   DA K7        Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. Sözel yönergeleri yerine getirir. K8        Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler. —————————————————————————————————————————– Malzeme: Ormanda

Hayvanlar Orkestrası

Hayvanlar Orkestrası   —————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri: MA K1        Yer değiştirme hareketleri yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yöergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yükseklikten atlar. Belli bir yüksekliğe zıplar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen mesafede yuvarlanır. Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. Galop yaparak belirli mesafede

Meyve Sepeti

Meyve Sepeti   —————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri: MA K1        Yer değiştirme hareketleri yapar. Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. —————————————————————————————————————————– Malzeme: –       —————————————————————————————————————————– Uygulama: Çocuklarla birlikte bir daire olunur. Sayışarak bir ebe belirlenir ve ebe dairenein ortasına geçer. , Öğretmen, daireyi oluşturan her çocuğun