etkinlikler bölümü

Eğlenceli Sesler

Eğlenceli Sesler ——————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : BG K17        Neden-sonuç ilişkisi kurar. G1          Bir olayın olası nedenlerini söyler. G2          Bir olayın olası sonuçlarını söyler. DA K3           Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. G5          Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır. K4          Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. G1          Cümle kurarken isim kullanır. G2          Cümle kurarken fiil kullanır. G3          Cümle kurarken

Hangisi Batıyor?

Hangisi Batıyor? —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : DG K3           Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. G5          Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır. K4           Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. G1          Cümle kurarken isim kullanır. G2          Cümle kurarken fiil kullanır. G3          Cümle kurarken sıfat kullanır. SDG K12        Değişik ortamlardaki kurallara uyar. G3          İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. —————————————————————————————————————-

Sen de Birşey Ekle

Sen de Birşey Ekle ————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeler : BG K15        Parça-bütün ilişkisini kavrar. G4          Parçaları birleştirerek bütün elde eder. K17        Neden-sonuç ilişkisi kurar. G2          Bir olayın olası sonuçlarını söyler. ————————————————————————————————————————– Malzeme : Renkli boya kalemleri ve resim kağıtları. ————————————————————————————————————————– Uygulama : Çocukları masada yanyana oturtulur. Her masa kendi içinde bir grup oluşturur. Her çocuğa

Kırılan Kaşıklar

Kırılan Kaşıklar —————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri : DG K5           Dili iletişim amacıyla kullanır. G4          Konuşmayı başlatır. G5          Konuşmayı sürdürür. G9          Konuşmak için sırasını bekler. BG K3           Algıladıklarını hatırlar. G1          Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. K5          Nesne ya da varlıkları gözlemler. G2          Nesne/varlığın rengini söyler. G3          Nesne/varlığın şeklini söyler. K10        Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Yanıyor, Sönüyör!

  Yanıyor, Sönüyör! ——————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : BG K17      Neden-sonuç ilişkisi kurar. G1       Bir olayın olası nedenlerini söyler. G2       Bir olayın olası sonuçlarını söyler. ——————————————————————————————————————- Malzeme :  2 adet mum, cam kavanoz, kibrit. ——————————————————————————————————————- Uygulama : 2 adet mum yakılır. Mumların biri yanmaya devam ederken diğerinin üzerine kavanoz

Farklı Tatlar

Farklı Tatlar ——————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri : BG K5           Nesne ya da varlıkları gözlemler. G3           Nesne/varlığın şeklini söyler. K8           Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. G2           Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır. ——————————————————————————————————————— Malzeme :  Farklı tatlarda (acı, tatlı, tuzlu, ekşi) yiyecekler. ——————————————————————————————————————— Uygulama : Sınıfa değişik tatlarda yiyecekler getirilir ve sıra ile çocukların gözleri kapatılarak

Sudaki Maddeler

Sudaki Maddeler —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : DG K2          Sesini uygun kullanır. G2          Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar. G3          Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. K5          Dili iletişim amacıyla kullanır. G4          Konuşmayı başlatır. G4          Konuşmayı başlatır. —————————————————————————————————————- Malzeme : 5 adet bardak, tuz, şeker, kum, boncuk, limon tuzu, kaşık, kalem, kağıt, su —————————————————————————————————————- Uygulama : 5

Buzdan Heykeller

  Buzdan Heykeller —————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri : DG K5          Dili iletişim amacıyla kullanır. G10        Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. K8          Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. G2          Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. G4          Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler. G5          Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler. G6          Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler. G7          Dinledikleri/izlediklerini şiir yoluyla sergiler. G8          Dinledikleri/izlediklerini

Büyüyor ve Gelişiyoruz

Büyüyor ve Gelişiyoruz —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : DG K8          Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. G3          Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır. G1          Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. BG K3          Algıladıklarını hatırlar. G1          Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. —————————————————————————————————————- Malzeme : Bebek, çocuk, yetişkin ve yaşlı insan resimleri. —————————————————————————————————————- Uygulama : Çocuklara insanların

Gökyüzü Ana

  Gökyüzü Ana —————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri : DG K2          Sesini uygun kullanır. G1          Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. ÖBG K8          Sağlığı ile ilgili önlemler alır. G3          Sağlığını korumak için gerekenleri yapar. —————————————————————————————————————– Malzeme : Parmak oyunu- Gökyüzü Ana Ben gökyüzü anayım, (Gökyüzü gösterilerek, anne sevecenliğinde konuşulur.) Sizi çocuklarımla tanıştırayım. (El parmakları oynatılır.) Önce hangisinden