Okul öncesi eğitimine kaliteyi getiren en önemli unsur sizlersiniz. Öğretmenlerin kendilerini hem mesleki, hem de kişisel olarak geliştirmeleri, yeterlilikleri konusunda geri bildirim almaya açık olmaları ve bu doğrultuda kendilerini geliştirebilmeleri çok önemlidir.

Şu soruları kendiniz mutlaka sormanız gerekiyor:

 • Çocuklarla olumlu ilişkiler kurabiliyor muyum?
 • Çocukların bilgi, beceri ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı mıyım? Gerektiğinde programda gerekli değişiklikleri yapabiliyor muyum?
 • Uyguladığım etkinlikler çocukların tüm gelişim alanlarını hedef alabiliyor mu?
 • Çocukların etkin öğrenmelerini sağlayan bir öğrenme ortamı sunabiliyor muyum?
 • Ailerle olumlu ilişkiler kuruyor ve aile katılımını teşvik edebiliyor muyum?
 • Uyguladığm programı değerlendiriyor ve etkinliğini arttırmak için değişiklikler ön görebiliyor muyum?
 • Her çocuğu gözlüyor/değerlendiriyor, kayıtlarını tutuyor ve bu bilgileri ilgili kişilerle düzenli olarak paylaşıyor muyum?
 • Kişisel ve mesleki gelişimim için neler yapıyorum?

 

Bölüm Seç

Konusuna tam hakimiyet,

 • Çalışmalarının nitelikli olması için gereken emek, özen ve dikkati göstermek, işinin tam hakkını vererek çalışmak,
 • Sorumluluklarını bilmek, ciddiye almak, gereklerini sadakatle yerine getirmek, sorumluluklarının kendisine hatırlatılmasını beklemeden yerine getirmek ve ekip çalışmasına açık olmak,
 • En çağdaş hedefleri yakalamak için çaba göstermek,
 • Öğretimi geliştirme çabalarını desteklemek,
 • Davranışlarına, çevresine yansıyan insan sevgisi ve saygısı,
 • Ses tonunu gereğince kullanmak; (Çocuklarla ve velilerle her zaman alçak bir tonda, yumuşak bir sesle konuşmak. Hiçbir şekilde yüksek sesle, bağırarak, aşağılayarak ve sinirli bir tonda konuşmamak)
 • Çocukların, ekip arkadaşlarının, velilerin duygularını, düşüncelerini saygıyla, ayrım yapmadan eşit olarak önemsemek,
 • Her zaman öğretme ile ilgili olarak en iyiyi, en güzeli ve en bilimseli gerçekleştirmeyi görevi olarak bilmek,
 • Konusunda sürekli olarak gelişme ve ilerlemeye istek duymak,girişimci olmak (insiyatif kullanma yeteneğine sahip olmak), kendini sürekli yenilemeye istek duymak, sürekli olarak yeni bilgiler edinmek,
 • Uyguladığı yöntemleri sürekli olarak irdeleme, gözden geçirme, gerektiğinde yeni bilgiler ışığında değiştirme,
 • Yeniliklere ve değişikliklere açık olma yeteneği,
 • Kendini iyi tanıma (yapabildiklerini ve yapamadıklarını bilme) ve bu çerçevede sınıftaki partneri ile iyi bir şekilde paslaşma,
 • Empati yeteneğine sahip olma, olayları çok yönlü olarak kavrama,
 • Ortak hedefler doğrultusunda, ortak güç ve enerji yaratacak şekilde uyumlu çalışabilme yeteneği,
 • Stajerlere doğru model olma ve onları geliştirme ile ilgili olarak rehberlik etme
Bölüm Seç