Bölüm Seç

Nitelikli bir eğitim programı, çocuk merkezli öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak çocukların farklı disiplinlere (fen, matematik vs.) ilişkin bütüncül gelişimini desteklemeli ve çeşitli beceriler edinmelerini sağlamalıdır.

Hedef kitlenin özelliklerine uygun, tüm gelişim alanlarını (sosyal, duygusal, fiziksel, dil, bilişsel) ve öz-bakım becerileri ile estetik anlayışın gelişimini kapsayan zengin içerikli bir EÇBE pro gramı uygulanmalıdır. Program geliştirilebilir, koşullar doğrultusunda esnetilebilir ve çocuklarla birlikte planlama ve düzenleme yapmaya olanak tanıyan bir yapıya sahip olmalıdır. Çocukların zamanla ortaya çıkan ilgilerini, merak ettikleri konuları ve ailelerin programa ilişkin görüşlerini ve önerilerini de dikkate almalıdır. Çocukların gelişimini ve öğrenmesini amaçlayan çocuk merkezli öğretim yöntem ve teknikleri tercih edilmelidir. Program oyun, proje, araştırma ve incelemeler, açık uçlu sorular, deneyler, grup çalışmaları ve çocuğun kendiliğinden başlattığı etkinliklere/çalışmalara yer vermelidir.

Program, eğitimcinin planını, çocuğun öğrenmesini en üst düzeyde destekleyecek şekilde oluşturmasına olanak tanımalıdır. Bunun gerçekleşmesi için plan çocuğun zamanı etkili kullanmasına, oyunlar için gerekli malzemelere ulaşmasına ve kendiliğinden oyunlar başlatmasına olanak vermelidir. Bununla birlikte, program çocukların grup içinde ve bireysel öğrenmelerine fırsat tanımalı ve gelişimsel farklılıkları ve özel gereksinimli çocukların da aktif katılımını desteklemelidir.

Çocukların bireysel özellik, ilgi ve gereksinimlerini belirlemek amacıyla değerlendirme yapılmalıdır. “Gözlem” çocukların değerlendirilmesinde temel yöntem olarak benimsenmelidir. Çocukların gelişimlerini ve öğrenme süreçlerini değerlendirmek amacıyla yapılan gözlemlerde ailelerle fikir alış verişinde bulunmak ve çocuğun farklılıklarına karşı duyarlı olmak gerekmektedir. Bu değerlenme sonuçlarına göre, çocuklar için en uygun olan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmalı ve programın iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

Bölüm Seç