Okul öncesi eğitimi ile çocuklara kazandırmak istediğimiz pek çok beceri ve yetkinlik var. Bunları kazandırmada gün içinde yapılan etkinliklerin belirleyici bir rolü olduğunu biliyoruz. Öğretmen olarak bu etkinlikleri sizler hazırlıyor, uyguluyor ve sonrasında değerlendiriyor olduğunuz için etkinliklerin amacına ulaşmasında sizlere önemli görevler düşüyor.

 

Etkinliği Planlama

 • Planlanan etkinliklerin öğrenme süreçleri, seçilen amaç ve kazanımlara ulaşmayı sağlamalıdır.
 • Öğrenme süreçleri düzenlenirken etkinliklerin bütünleştirilmesi ve birden fazla etkinliğin bir arada ele alınması mümkündür.
 • Bir etkinlikten diğerine geçerken etkinlikler arasında bağlantılar kurulmasına dikkat edilmelidir.
 • Farklı öğretim yöntemlerine yer verilmelidir.
 • Farklı kaynaklardan yararlanılmalıdır.
 • Çocukların eğlenerek öğrenecekleri çeşitli eğitim ortamları oluşturmaya dikkat edilmelidir.

 

Uygulamalar sırasında ortaya çıkan durumlar nedeniyle önceden hazırlanmış olan bir günlük planda gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yapılması doğaldır.

 

Peki, planladığınız bir etkinliği uygulamaya karar verdiğinizde uygulama öncesinde ve sonrasında size rehberlik edebilecek bir listenizin olmasını ister miydiniz? Cevabınız ‘evet’ ise sizin için hazırladığımız listeye bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Listeye kendiniz de eklemeler yaparak size özel bir etkinlik kontrol listesi oluşturabilirsiniz.

 

Etkinliğe Başlamadan Önce

 • Kullanılacak malzemeler önceden hazırlanır, kontrol edilir ve yeni oluşturulacak bir malzeme varsa gerekli sayıda hazır edilir.
 • Etkinlik yapılacak alan belirlenir ve etkinlik için hazırlanır.
 • Etkinliğin amacı ve malzemelerin buna uygun kullanılması planlanır.
 • Malzemeler çocuklara tek tek tanıtılır.
 • Hazırlanan etkinliğin erken bitmesi, işlememesi gibi durumlar dikkate alınarak alternatif etkinlikler düşünülür.

Sanat Etkinliğine Başlamadan Önce – İstanbul Robert Çocuk İnceleme Merkezi

 • Etkinlik için hazırlanan malzemeler arasından çocuğun seçim yapmasına izin verilir.
 • Çocuğun seçtiği malzemeyi istediği şekilde kullanmasına, manipüle etmesine fırsat verilir.
 • Etkinlik sırasında ve sonunda çocuklar arasında hiçbir şekilde kıyaslama yapılmaz.
 • Etkinlik sırasında çocukların yanında yer alınır.
 • Etkinlik sırasında her çocuğa eşit fırsat tanınır.
 • Etkinliğin amacını destekleyici açık uçlu sorular sorulur. (Örneğin, “bu kalemler sence ne renk? burada başka ne olmasını istersin”….gibi)
 • Yapılanlar tanımlanarak takdir edilir. (Örneğin, “bloklardan çok güzel bir uzay istasyonu yaptığınızı görüyorum. Hepinizi tebrik ederim. Arkadaşlarınıza da göstermek ister misiniz?”)
 • Amacı destekleyecek öneriler fark edilir ve öğretmen tarafından geliştirilir.

 

Etkinliğin Sonunda

 • Her etkinlik yapılanlar ve konuşulanlar özetlenerek sonlandırılır (Örneğin, “hayvanların yaşadıkları yerleri öğrendik. Bazı hayvanlar karada, bazıları suda, bazıları da havada yaşıyorlarmış demek ki. Onları yaşadıkları yerleri gösteren resimlere yapıştırdık ve şimdi etkinliğimiz sona erdi”)
 • Kullanılan tüm malzemeler çocuklarla birlikte geri yerlerine konulur.
 • Bir sonraki etkinliğin ne olacağı ve nerede yapılacağı çocuklara açıklanır.