Birkaç örnek…

Blok MerkeziSosyal Duygusal Gelişim: Çocuklar kullanmak istedikleri materyalleri aralarında paylaşırlar. Blokları ve diğer materyalleri bir araya nasıl getireceklerine karar verirler. Onları yıkılmadan en uygun şekilde üst üste koymayı denerler. Sabırlı olmayı öğrenirler. Fikirlerini paylaşırlar. Başkalarının kendilerinden farklı fikirlerine saygı duyarlar. Örneğin kendisinin blok ve hayvan figürlerinden yapmak istediği hayvanat bahçesi, arkadaşınınkinden farklı olabilir.

Fiziksel Gelişim: Blokları taşırlarken, bir kule yapmak için üst üste dikkatlice dizerlerken küçük kaslarını kullanırlar. Kocaman blokları taşırlarken büyük kasları güç kazanır ve el göz koordinasyonları desteklenir.

Blok MerkeziBilişsel Gelişim: Çocuklar etraflarındaki dünyayı deneyimlerken gördükleri ile ilgili zihinlerinde resimler oluştururlar. Bloklarla oynamak onlara bu resimleri gerçek şekillerde oluşturmalarına imkan verir. Bu onların soyutlama becerilerini geliştirir. Aynı zamanda bloklar ile oynamak düşünme becerilerinin gelişiminde önemli olan kavramların somut olarak anlaşılmasını destekler. Blokları seçerlerken, yerleştirirlerken şekil, boyut, sayı, sıralama, mekan, uzunluk, örüntüler ile ilgili yeni şeyler öğrenirler.

Dil Gelişimi: Çocuklar bir yetişkin ilgi gösterdiğinde yarattıkları ile ilgili konuşmaya çok istekli olurlar. Yetişkin onların yaptıklarını tanımlarken yeni sözcükler öğrenirler.