Uygulanan eğitim programının eğitimciler ve veliler tarafından belirli aralıklarla değerlendirilmesi, programın olumlu/ olumsuz ve geliştirilebilir yanlarının görülmesine ve aksayan yönlerinin iyileştirilmesine imkan sağlar.

Buna yönelik öğretmenlerin düzenli aralıklar ile bir araya gelip geri bildirimlerini paylaşmaları çok önemlidir. Geri bildirimlerin oluşturulabilmesi için günlük olarak uygulamalara ilişkin düzenli notların tutulması gerekir.

Programın değerlendirilmesi yapılırken şu temel kriterlerin göz önünde bulundurulması önemlidir:

 • günlük planın çocukları aktif kılma durumu
 • etkinlik düzeyinin gruptaki çocukların yaş, gelişimsel düzey ve bireysel özelliklerine uygunluğu
 • amaç ve kazanımlara ulaşma
 • etkinliklerin çeşitlilik durumu
 • araç ve gereçlerin uygunluğu
 • etkinlik sürelerinin uygunluk durumu
 • planlanan etkinlikler ile uygulananlar arasındaki tutarlılık

Şu soruları kendinize mutlaka sorun:

 • Etkinlikler günlük bir akış içerisinde veriliyor mu?
 • Program uygulamaları çocukların tüm alanlardaki gelişimine uygun ve destekleyici mi?
 • Program dahilinde gerçekleştirilen etkinlikler çocukları yaparak, deneyerek öğrenmelerini teşvik ediyor mu?
 • Program çocukların yeni beceriler edinmelerini teşvik ediyor mu?
 • Program çocukların çok yönlü gelişimlerini destekliyor mu?
 • Program araştırmayı, kritik düşünebilmeyi, yaratıcılığı ve toplumsal kuralları öğretmeyi amaç ediniyor mu?
 • Program kişisel ihtiyaçlara göre düzenlemeler yapmaya uygun mu?
 • Program aile katılımını teşvik ediyor mu?

Programın etkilerini her yönden değerlendirebilmek amacıyla velilerin yıl ortasında ve yıl sonunda program uygulamaları ile ilgili yapacakları değerlendirmeleri ve geribildirimlerin de dikkate almak önemlidir.