Okul öncesi eğitiminde öğrenme merkezleri büyük öneme sahiptir. Öğrenme merkezleri ile çocukların farklı deneyimleri etkin bir şekilde yaşamalarına, daha küçük gruplarda birbirleriyle doğal ilişkiler kurmalarına, oyun esnasında karşılaştıkları problemleri çözmelerine, karar ve sorumluluk almalarına, kendilerini ifade etmelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanınmış olur.

Eğitim yılının başında 4-5 temel köşe ile başlamak iyi olacaktır. Sonrasında yeni merkezler eklenebilir. Bu merkezler:

Blok Merkezi: Blok merkezindeki etkinlikler çeşitli hareketler içerdiğinden küçük-büyük kas gelişimini, el-göz koordinasyonunu destekler. Ayrıca, problem-çözme becerileri, kavram gelişimi ve bir çok bilişsel ve sosyal beceriler de bu köşedeki etkinliklerde desteklenmektedir.

Sanat Merkezi: Bu köşede çocuklar çevreleri ve kendileriyle ilgili algıları, duyguları ve düşüncelerini yansıtacakları ürünler yaratırlar. Küçük kas gelişimleri, bilişsel gelişimleri ve sosyal gelişimleri bu köşede yaptıkları etkinlikler sayesinde desteklenir. Bu köşede öğretmenin öncelikli rolleri, çocukların sanat köşesindeki malzemeleri kullanabilmeleri için gerken desteği göstermek, düşünmelerii sağlamak çocukların keşif duygularını güçlendirmektir.

Dramatik Oyun Merkezi: Bu köşede çocuklar birbirleriyle etkileşime geçerek bir çok hayali role bürünebilirler. Bu roller kimi zaman bir otorite figürü (doktor, öğretmen, abi, polis, anne, baba gibi), kimi zaman tehlikeli/riskli bir mesleğe sahip olanlar ( asker, araba yarışçısı gibi) hatta kimi zaman da kötü şeyler yapan kişiler olabilir (hırsız, canavar gibi). Sebep-sonuç ilişkilerini, sosyalleşmeyi , problem çözmeyi, yaratıcılıklarını geliştirirken aynı zamanda da dil gelişimlerini geliştirirler.

Masa Oyuncakları Merkezi: Bu köşede çocuklar kimi zaman arkadaşlarıyla kimi zaman bağımsız olarak köşedeki malzemeler aracılığıyla kavrama, algı , matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirirler. Öğretmenin buradaki en önemli rolü düşünmeyi teşvik edici malzemeler sağlamak ve çocukları daha somut, sezgisel düşünme seviyesinden daha üst düzey ve bağımsız düşünebilme seviyesine çıkarabilmektir.

Kitap Merkezi: Bu köşedeki etkinliklerle çocukların dil gelişimleri, hayal güçleri, anlatım ve dinleme becerileri desteklenip, kelime hazineleri gelişir. Ayrıca okuma alışkanlığını kazandırılması desteklenir. Bu köşede olabilecek malzemeler çeşitli kitaplar, resimli kartlar, hikayelerin canlandırılmasında/anlatılmasında kullanılacak kuklalar, semboller olabilir.

Müzik Merkezi: Bu köşedeki etkinliklerle çocuklar sesleri ayrıt edebilme ve işitsel hafızalarını geliştirme becerileri kazanırlar. Aynı zamanda, motor becerileri ve yaratıcılıkları desteklenip, tempo, ritm, melodi hakkında bilgi sahibi olurlar.

Fen Merkezi: Çocuklar dünyaya karşı içten gelen bir merak duyar ve çevrelerinde olup biteni öğrenmek isterler. Bu öğrenme merkezi çocukların merak duygusu ve öğrenme arzusunu uyarmayı ve çocukların yaşadıkları dünya hakkında yeni şeyler öğtrnmrlrtini desteklemeyi amaçlar. Çocukların bilimsel süreç becerilerini geliştirebilecekleri bu merkez, aydınlık olmalı, rahat çalışılabilecek şekilde düzenlenmeli ve görece sessiz merkezlere yakın olmalıdır.