Isınma ve Rahatlama: Bu aşamada oyuna katılmaya istekliliğinin arttırılması, grubun birbirine ısınması, grubun oyunlara ısınması, grubun dramaya ısınmasının sağlanması, grubun rahatlamasının sağlanması amaçlanır.

Rol Oynama ve Doğaçlama: Bir oyunda rol oynamak demek oyundaki bir karakterin duygularını, düşüncelerini dramatize etmek, canlandırmak demektir. Aslında insanlar yaşamlarında da her an ve her zaman yeni bir rol oynarlar. Her duruma karşı yeni roller yaratırlar. Çocuk oyunlarında rol oynamaya en iyi örnek evcilik oyunlarıdır. Öykülenme ve pandomim rol oynamaya başlamanın en kolay yoludur. Polis, doktor, öğretmen, hemşire, sporcu, anne, baba gibi kişilerin yorgun, sinirli, kızgın, neşeli vb. hallerini canlandırmak söz konusu olabilir. Doğaçlama ise yazılı bir metin olmaksızın serbest bir şekilde rol oynamaktır.

Değerlendirme-Tartışma: Bu aşamada tüm katılımcılar yapılan çalışmayı bireysel bir perspektifle değerlendirirler. Değerlendirme için eğitmen, açık uçlu sorular sorma, zihinde canlandırmaya davet etme, tanımsal, duyusal ve bilişsel sorular sorma gibi yöntemler kullanır. Sonuç olarak, tartışma kültürünün geliştirilmesi, eleştirel ve öz-eleştirel olmayı öğrenme, grup içi demokrasinin oluşturulması amaçlanır.