Nitelikli bir program; çocuk merkezli öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak çocukları farklı disiplinlere (fen, matematik vs.) ilişkin bütüncül gelişimini destekleyen ve çeşitli beceriler edinmesini sağlayan etkinlikler kapsar.

Çocukların özelliklerine uygun, tüm gelişim alanlarını (sosyal, duygusal, fiziksel, dil, bilişsel) ve öz-bakım becerileri ile estetik anlayışın gelişimini kapsayan zengin içerikli bir program uygulanmalıdır.

Nitelikli bir program;

 • Geliştirilebilir olmalı,
 • Koşullar doğrultusunda esnetilebilir olmalı,
 • Çocuklarla birlikte planlama ve düzenleme yapmaya olanak tanımalı,
 • Çocukların zamanla ortaya çıkan ilgilerini, merak ettikleri konuları dikkate almalı,
 • Ailelerin programa ilişkin görüşlerini ve önerilerini dikkate almalı,
 • Çocuk merkezli öğretim yöntem ve tekniklerini tercih etmeli,
 • Oyun, proje, araştırma ve incelemeler, açık uçlu sorular, deneyler, grup çalışmaları yer vermeli,
 • Çocukların grup içinde ve bireysel öğrenmelerine fırsat tanımalı,
 • Gelişimsel farklılıkları ve özel gereksinimli çocukların da aktif katılımını desteklemeli,
 • Eğitimcinin planını, çocuğun öğrenmesini en üst düzeyde destekleyecek şekilde oluşturmasına olanak tanımalıdır,
 • Çocuğun zamanı etkili kullanmasına, oyunlar için gerekli malzemelere ulaşmasına ve kendiliğinden oyunlar başlatmasına olanak vermelidir.

M.E.B Okul Öncesi Eğitim Programı’nın özellikleri hakkındaki detaylı bilgilere aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.

Öğretmenlerin, öğrenme sürecinde çocukların plan yapmalarına, uygulamalarına, düzenlemelerine, sorgulamalarına, araştırmalarına, tartışmalarına ve üretmelerine mümkün olduğu kadar çok olanak tanımaları gerekmektedir. Çocuğun okula, öğrenmeye ve araştırmaya dair olumlu tutumlar kazanabilmesi için; olumlu benlik algısı geliştirmesi, kendini değerli hissetmesi, akran ve öğretmenleriyle karşılıklı etkileşime girebilmesi önemlidir. Bunun yanı sıra çocuğun etkinliklere aktif katılması, eğitim ortamlarında yapacağı etkinlikleri ve oynayacağı materyalleri seçmesi için özgürlük tanınması gerekir.