Aile Katılımı Etkinlikleri

 

Ebeveynlerin, çocuklarının öğretim çalışmalarını kapsamayan gönüllü çalışmalarıdır. Tüm bu türde etkinliklerin ortak bir amacı vardır: okula ekonomik, politik ve manevi destek vermek/ sağlamak.

Okullar ebeveynlerin yardımını ve desteğini almaya ve organize etmeye yönelik çalışmalar yapar. Bu türde çalışmalar birkaç sebepten dolayı önemlidir:

  • Bu okullarda velilerin alışagelmiş katılım şeklidir. Hem ebeveynler, hem de öğretmenler bu türde etkinliklerde kendilerini rahat hissederler. Bu sebeple özellikle okul ortamında kendilerini rahat hissetmeyen ebeveynlere ulaşmak için etkin bir yoldur.
  • Yeni velilerin okula alışmaları için uygun bir yöntemdir.
  • Bu etkinlikler bir konuya odaklandığından ve de kısa süreli olduğundan ebeveynlere cazip gelebilir.
  • Okula gelemeyen/ gelmek istemeyen veliler için evde de yapabilecekleri şeyler olabileceğinden uygun türde etkinliklerdir.


Araştırmalar ne diyor?

Okula destek etkinliklerinin, velilerin gönüllü katkı sundukları etkinlerin çocukların matematik, okuma ve dil başarıları üzerinde olumlu etkisi vardır.


Farklı Yöntemler ve Örnekler


Kaynak Öğretmen:
Sınıfa gelerek çocuklara meslekleri, ilgileri hakkında konuşmak, öğretmenlere ve diğer anne-babalara resim, elişi gibi ilgi alanlarında bilgi vermek.

Çocuk Gözetimi: Okul gezilerine, öğretmenle birlikte gitmek ve onlara yardımcı olmak. Örneğin bir diş hekimi ziyaretine giden sınıfta öğretmene eşlik ederler.

Gelir Getirici Etkinlikler: Para kazanmak ve bunu okulun yararına kullanmak. Para bazı okul etkinliklerinin sürdürülmesi (okul basketbol takımının çalışmalarını sürdürebilmesi gibi), okula materyal alımı veya tamirat gibi farklı şeyler için harcanabilir. Örneğin okula bir laboratuvarın yapılması için kermes düzenlemek. Geniş katılımlı olmasına yönelik etraftaki iş yerlerine, belediye, MEB vb. duyurular yapmak.

Doğrudan Yardım: Ebeveynler oyuncakları tamir eder, ihtiyacı olan çocuklara kıyafet dağıtır, duvarları boyar, kütüphanede gönüllü çalışır, gezide şoförlük yapar, evde lamine olmuş resimleri keser… tüm bu işler okula doğrudan yardım kapsamına girer.

Sosyo- Kültürel Etkinlikler: Organizasyonlar, gösteriler ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesine destek olmak. Örneğin okulun 23 Nisan şenliklerini düzenlemek, organizasyonunda yer almak veya yılsonu resim sergisini düzenlemek.

Politik Destek: Belediyeler, özel kurum ve kuruluşlar ile gönüllü bağlar kurulmasına yardımcı olmak. Gerektiğinde destek olmalarını sağlamak için girişimde bulunmak.


Önemli:

  • Çalışan ebeveynlerin gönüllü toplantı ve etkinliklere dahil olabilmeleri için esnek yapılandırmak. Örneğin gerektiğinde akşam saatini veya hafta sonunu tercih etmek.
  • Gönüllü işlerinin organize edilmesi, eğitimlerin verilmesi, velilerin zamanını ve yeteneklerini okul, öğretmen ve öğrenci ihtiyaçlarına göre eşleştirilmesi, katılanların verimli olmaları için çabalarının değerini bilmek.