Aile Katılımı Etkinlikleri

 

Genelde ebeveynlerin okul ile ilgili karar alma süreçlerine dahil olmaları sıcak karşılanmaz. Bu ebeveynlere de yansır- kendilerini yeteri kadar ‘uzman olarak görmezler’.

Amaç anne babaların müfredat, bütçe, öğretmen alımı, personel tavsiyesi ve aile katılımı etkinlikleri ile ilgili önerilerini almak, onları okulda karar alma süreçlerinin bir parçası haline getirmektir.

Okul ile ilgili konularda karar alıcı konumda olan okul müdürleri ile birlikte, danışma grupları değerli destekler sunabilir. Desteklerin boyutunu genelde okul yöneticileri karar verirler.


Örnek Danışma Grupları

Kaynak Yaratma Komitesi: Bu komite yıl içerisinde kaynak yaratma etkinliklerinin planlanmasından, organizasyonundan ve uygulanmasından sorumludur. Etkinlikler için tavsiyeler danışma grubu toplantılarında onaylanmalıdır. Kaynak yaratmaya yönelik plan oluşturmak ve para bulmak için proje yazmak da görev tanımlarında yer alabilir.

Sosyal Komite: Bu komite, komitede yer almayan üyeleri ve gönüllüleri organize eder. Program etkinlikleri için içecek yiyecek sağlar. Diğer komiteler ile işbirliği şarttır.

Görev Verme/ Tanıtım Komitesi: Programlara/etkinliklere ebeveynlerin yerleştirilmesinden sorumludur. Bilgi formlarının hazırlanmasında ve dağıtımında yardımcı olur, aynı zamanda etkinliklerin tanıtılmasını üstlenir. Okulun oryantasyon çalışmalarına destek verir.

Sınıf Koordinatörleri Komitesi: Bu komite veliler ve çalışanlar arasında irtibatı sağlar. Her sınıfın ebeveyn temsilcisini seçmek için yardımcı olur. Eşit temsile önem verir.

Personel Komitesi: İnsan kaynağı alımında, görüşmelerde ve tavsiyelerde yer alır. Çalışanların değerlendirme sürecinde de yer alır. Personel komitesi kapalı oturumlar gerçekleştirir. Örneğin yarı profesyonel pozisyonlar için iş görüşmesi, tarama, aday önerme danışma grubu tarafından yapılabilir.

Program Komitesi: Bu komite eğitim programının güçlü yönlerini ve kısıtlarını tartışır, uygulamaların geliştirilmesinde yardımcı olur. Her yıl program materyallerini, kitaplarını ve planlarını gözden geçirir. Önerilerini yöneticiler, öğretmenler ile paylaşırlar. Bu komite okulun aile katılımı çalışmaları ile ilgili yöneticilere veya ebeveyn koordinatörlerine ihtiyaca dayanarak önerilerde bulunabilir.

Bütçe Komitesi: Yöneticilere bütçenin, bütçe kalemlerine dağılımına yönelik öneriler sunar, yardımcı olurlar.

Politik Destek Komitesi: Okul kuruluna ve yöneticilerine, danışma kurulu üyelerini tanıtır. Okul reformu ve iyileştirmeleri için lobi çalışmaları yaparlar.


Önemli:

  • ‘Karar vermek’ bir ortaklık sürecidir- paylaşılan görüşlerin ve eylemlerin amaçlara yönelmesidir, sadece çatışan fikirler arasında bir güç mücadelesi değildir.
  • Ebeveyn ‘lideri’ gerçek birer temsilcidir, aileleri duyma ve onlarla iletişim fırsatlarına ve desteklerine sahip olmalıdır.
  • Çoğu veliler okul ile ilgili konuların tartışılmasını anlaşılması zor bulabilirler, kolaylaştırıcı olmak gerekebilir.
  • Farklı etnik gruplardan, sosyoekonomik sınıflardan vb. olan velilerin gruplarda temsil edilmeleri.
  • Öğrencileri (veliler ile birlikte) karar alma gruplarına dahil etmek.