Aile Katılımı Etkinlikleri

 

Ebeveynlerin gönüllü ya da ücretli olarak, doğrudan öğrencilerin öğretim çalışmalarında öğretmenlere yardımcı olmalarıdır.

Araştırmalar okulda öğretim çalışmalarının; öğrencilere, ebeveynlere ve okula önemli katkıları olduğunu göstermiştir. Öncelikle bu ebeveynler eğitim süreçleri ile ilgili pek çok bilgiye sahip olurlar (öğretim teknik ve yaklaşımları, müfredat planlamaları vb.). Bu onlara ileride kendi çocuklarının çalışmalarını anlamada ve yardımcı olmada önemli olacaktır. Çocuklar ise daha rahatlıkla ve istekle öğrenirler. Aynı zamanda bu ebeveynler okula çok değerli kaynaklar sağlarlar. Çoğunlukla sınıflar kalabalık, öğretmenler çok meşgul ve öğrencilerin daha çok ilgiye ihtiyacı vardır. Ebeveynler öğretmenin sağ kolu olabilirler, öğrencileri gözlemleyebilir, bireysel ders verebilir, ödevlerinde yardımcı olabilir.

Farklı Yöntemler ve Örnekler

  • Öğrencilere ders verme: Anne babalar, akademik konularda öğrencilerin tümüne ya da küçük gruplara ders verir. Örneğin okul sonrası Türkçe etüt dersini bu konuda yetkin bir velinin veriyor olması. Ya da bir velinin küçük gruplarda ihtiyacı olan öğrencilere takviye ders vermesi.
  • Ders planı geliştirme: Anne babalar, sınıfta öğretilecekleri planlamak için öğretmenle birlikte çalışırlar. Örneğin öğretim yılı başında yıllık planlar hazırlanırken onlar da temaları, gezileri, aile katılımı çalışmaları gibi farklı konularda fikirlerini sunarlar ve öğretmene bunları hazırlamada destek olurlar.
  • Eğitsel materyal hazırlama: Farklı türdeki eğitsel materyalleri hazırlamada ebeveynler rol alabilir. Örneğin anaokulunda temaya uygun kullanılabilecek fotoğrafları internette bulmak, basmak ve kullanıma hazır hale getirmek (gerekiyorsa kartona yapıştırmak, lamine yapmak gibi).
  • Öğrencilerin değerlendirilmesinde destek: Öğretmenlere sınavları, ödevleri vb. kontrol etmek, değerlendirmede yardımcı olmak.
  • Tüm sınıfı idare etme: Anne babalar derslerde tüm sınıfı idare ederler.