Aile Katılımı Etkinlikleri

 

Aile KatılımıEbeveynler çocuklarına, onlar okula başlasa da, öğretmenleri olsa da yeni şeyler öğretmeye devam ederler. Bazı öğrettikleri okuldakilere benzer, bazıları ise farklıdır. Çocuklar yeni fikirleri, deneyimleri, becerileri hem evde hem de okulda deneyimlediklerinden, bütün ‘öğretmenlerin’ bir arada ortak olarak çalışmasına ihtiyaç vardır.

‘Evde öğretim’, aileleri çocukların öğretim etkinliklerine ve alınacak kararlara dahil etmeyi hedefler. Ailelerin, çocuklarının ev ödevlerine dahil olmalarını sağlamak ve müfredata bağlı kalarak yapılabilecekleri etkinlikler sunmak, öğretim karar ve planlamaları hakkında bilgi/ fikir sunmaktır.

Evde öğretim programları farklı düzeylerde yapılandırılmış olabilir. Örneğin az yapılandırılmış bir etkinliğe örnek; ebeveynlerin çocuklarına evde kitap okumalarına yönelik öneriler sunmak ve eve kitaplar, okumayı teşvik eden masa oyunları göndermek olabilir. Yapılandırılmış bir örnek olarak ise velilerin okulda öğretilen matematik becerilerini desteklemeleri olabilir. Çocuklara haftalık matematik ödevleri verilir ve ebeveynlerin bu ödevlere destek olabilmeleri için kendilerine eğitim verilir.

Araştırmalar ne diyor?

Okullar aileler ile birlikte, çocukların öğrenmelerini desteklemek için çalıştıklarında, çocukların sadece okulda değil bütün hayatları boyunca başarılı olma eğilimi artar.

Farklı Yöntemler ve Örnekler

Yap- Götür: Eve götürülecek belli etkinliklerin ve oyunların nasıl yapıldığını öğrenmek. Bunun için ebeveynler seminerler/ atölyelere katılırlar. Örneğin yap boz atölyesi yapılabilir. Ebeveynler çocuklarının ilgilerini çeken konularda yaşlarına uygun farklı yap bozları nasıl hazırlayabilecekleri ile ilgili bir atölye çalışmasına katılabilirler.

Fikir Listesi: Evle ilgili günlük işlerin nasıl birer öğrenme etkinliğine dönüşebileceğine dair bilgiler bültenler aracılığı ile verilebilir. Bir diğer örnek, çocukların sosyal becerilerine ait bilgiler ve ebeveynlerin bunları desteklemeleri için 3- 4 öneri verilebilir. Ayrıca okulda bunları nasıl desteklendiğine dair kısa örnekler paylaşılır. Anaokulunda her ay hedeflenen kazanımlara paralel olarak her gün anne babaların çocukları ile yapabilecekleri etkinlik önerileri sunulabilir.

Kaynak Merkezi: Hazırlanmış materyaller ( oyunlar, kitaplar vb.) alınır ve geri getirilir. Oyuncak kütüphaneleri ve kitap kütüphaneleri bunlara güzel birer örnektir.

Eğitici Paket: Çocuklar eve, içinde öğrenme etkinliklerinin olduğu bir paket götürür. Ebeveynlere çocuklarını bu çalışmalarda nasıl destekleyebileceklerine ait bilgiler verilir. Örneğin; yaz dönemi için eğitim paketleri ve aktiviteleri hazırlamak ve uygulamak.

Evde öğretmenlik: Anne-babalar, belli konularda çocuklarına öğretmenlik yaparlar. İnteraktif ev ödevleri bu çalışmaları destekleyebilir. Örneğin okulda işlenen konu bitkiler olabilir ve ödev olarak ebeveyn ve çocukların doğada bulunan farklı tohumları toplamaları verilebilir. Birlikte bu tohumları toplayabilir, ardından tohumların büyüme süreçleri, bu tohumların nelere dönüşecekleri ile ilgili okuma veya araştırma yapmaları istenebilir.


Önemli:

Öğretmenler ve ebeveynler arasındaki takım çalışması desteklenmelidir. Ebeveynlere, okulda öğretilen becerileri nasıl pekiştirebilecekleri ve çocuklarının okulda başarılı olabilmelerine yönelik tavsiyeler verilmeli.

  • Ev ödevi işleyiş ve beklentiler ile ilgili ebeveynlerle netleşmek, ev ödevlerini takip edebilmeleri ve çocuklar ile üzerinde konuşabilmeleri için ip uçları vermek.
  • Düzenli olarak interaktif ödevleri (ebeveyn ve çocuğun yapabileceği) tasarlamak ve hazırlamak. Böylece öğrencilere öğrendikleri önemli bilgileri tartışma sorumluluğu verilir. Ailelerin ise çocuklarının sınıfta öğrendikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
  • Eğer öğrencilerin birden fazla öğretmeni varsa bu ödevleri koordine etmek.
  • Aile ve çocukları müfredat/ program için alınacak kararlara dahil etmek, onlara bu konuda önemli sorumluluklar vermek.
  • Aileleri bölüm, ders seçme ve üniversite planları yapmada katılımlarını sağlamak.

Her yıl farklı dersler için hedeflenen beceriler/ kazanımlar, öğretilecekler ile ilgili ailelere bilgi verin.

Ödev ile ilgili standartlardan velileri haberdar edin. Onlara bu ödevleri nasıl takip edebilecekleri ve çocuklarını nasıl destekleyebilecekleri/ yardım edebilecekleri ile ilgili bilgi verin.

‘Yardım’ evde yüreklendirmek, dinlemek, tepki göstermek, takdir etmek, yol göstermek, izlemek ve tartışmak – sadece okul konularını ‘öğretmek’ değildir.