Erken Çocukluk Eğitimi’ne yönelik dünyada kabul görmüş farklı program yaklaşımlar vardır. Pek çok okul bu yaklaşımları temel alır ve kendini bu yaklaşımlar ile tanıtır. Yaklaşımlardan her biri çocuklardaki bazı özelliklere değer verir ve onlarda belirli davranışları teşvik etmeyi hedefler. Programlarını ve tüm etkinliklerini bunu dikkate alarak yapılandırırlar.

Önemli olan uygulanacak programın hedef grup çocuklarının gelişim düzeylerini, ihtiyaçlarını ve yaşanılan çevre özelliklerini temel almasıdır.

Bu bölümde sizlerle okul öncesi eğitimdeki bazı temel yaklaşımları paylaşmak istiyoruz.