Bölüm Seç

Öğrenme ortamları eğitim programının felsefesini yansıtır. Erken çocukluk bakımı ve eğitimi hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Öğrenme ortamlarının iki alt birimi vardır. Bunlardan birisi fiziksel ortam diğeri sosyal duygusal ortamdır. Fiziksel ortamın çocuğun tüm gelişim alanları, becerileri ve yaratıcılığı üzerindeki etkisinin önemi yapılan araştırmalar tarafından da belirtilmektedir (Hartup & Laursen, 1993; Loughlin & Suina, 1982; Moore, 1996).

Araştırmalar ve yazın, iyi planlanmış ve düzenlenmiş bir fiziksel ortamınçocuk için öğretici, keşfetmeye ve öğrenmeye karşı güdüleyici ve çocuğun merakını körükleyici bir rol de üstlendiğini göstermektedir.   Ayrıca, büyük ve boş alanlar çocuğun kaba-motor gelişimini desteklerken, küçük ve dolu alanlar sosyalleşmeyi teşvik etmektedir. Bununla beraber program felsefesine uygun olarak hazırlanan plan ve etkinliklerin gerçekleştirilmesine de olanak sunar. Eğitimci ve çocuk oranı ile sınıfın büyüklüğü çocuk olumlu kazanım geliştirmeleri açısından belirleyicidir. İyi ve özenli düzenlenmiş bir fiziksel ortam programın felsefesi ile uyumlu günlük planın ve etkinliklerin gerçekleşmesini sağlayacak şekilde Çocuk için anlamlı, yaşına uygun, güvenli, yaratıcı ve etkileşimli olmalıdr.

Bölüm Seç