Bölüm Seç

Standart: Okul binasının fiziksel yapısı çocukların gelişimlerini ve öğrenmelerini destekleyecek ve gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış. Çalışanlar ve aileler için gerekli alanlar planlanmıştır.

Alt Standart: Kurum/kuruluş binası çocukların gelişimlerini, öğrenmelerini ve gereksinimlerini karşılar.

Gerekçe: Okul binasının çocuğun gelişimini destekleyecek ergonomide ve gereksinimlerini en uygun şekilde karşılayacak şekilde tasarlanmış olması, bireysel hareket kabiliyetini, özgüveni ve güvenli bir öğrenme ortamını destekler.

Göstergeler:

 • Kurum/kuruluş binası tercihen tek katlı ve müstakildir; katlı ise güvenlik önlemleri alınmıştır.
 • Sınıflar, diğer kapalı ve açık alanlar, tüm çocuklar (özel gereksinimli çocuklar dahil) için kolayca erişilebilir.
 • Sınıf/oda kapıları veya duvarları sınıfın içi görülecek şekilde tasarlanır.

Alt Standart: Binada yer alan kapalı alanlarda, çalışanların ve ailelerin gereksinimlerini karşılayacak fiziksel koşullar vardır.

Gerekçe: Çalışanların ve ailelerin gereksinimlerinin karşılanması onlarda aidiyet ve memnuniyet duygusu yaratır. Bu, çalışanların çocuklarla, ailelerle ve kendi aralarında olan ilişkilerine olumlu bir şekilde yansırken aynı şekilde ailelerin de kurumla olumlu ilişkiler geliştirmelerini sağlar. Ayrıca yeterli çalışma ve dinlenme alanlarının olmasıçalışanların verimini arttırması bakımından önemlidir.

Göstergeler:

 • Tüm çalışanlar için gerekli çalışma ve dinlenme alanı vardır.
 • Toplantılar ve etkinlikler için kullanılacak çok amaçlı bir salon vardır.
 • Tüm çalışanlar için görevlerini yerine getirebilecek gerekli mobilya ve malzeme vardır.
 • Aileler ve ziyaretçiler için bekleme bölümü/odası vardır.

Alt Standart: Binada çocuklar için sınıf dışı kapalı alanlar vardır.

Gerekçe: Sınıf dışı kapalı alanların bulunması etkinliklerin farklı mekânlarda yapılmasını ve öz bakım becerilerinin karşılanmasını sağlar. Ayrıca bu durum sınıf içindeki trafiği azaltacağından; çocuklar ve çalışanlar içindaha rahat ve güvenli bir ortam yaratır.

Göstergeler:

 • Sınıf dışında çocuklar için kapalı oyun alanı vardır.
 • Bebekler ve çocuklar için gerekli olan alt değiştirme ünitesi/duş/küçük küvet vardır.
 • Çocuklar için yeterli sayıda tuvalet ve lavabo bulunur ve bunlar çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri büyüklük ve yüksekliktedir.
 • Emzirme odası vardır.

Standart: Sınıflar/odalar, çocukların öğrenmelerini ve gelişimlerini destekleyecek, gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlenmiş ve donatılmıştır.

Alt Standart: Sınıflarda/odalarda çocukların gelişimlerini, öğrenmelerini destekleyecek ve gereksinimlerini karşılayacak alanlar vardır.

Gerekçe: EÇBE hizmetleri, çocukların bütünsel gelişiminin desteklenmesi ve öğrenmesi için fırsatlar oluşturur. Bu fırsatların gerçekleşmesi için uygun alanların bulunması gereklidir.

Göstergeler:

 • Sınıf içinde öğrenme merkezleri dönüştürülebilir özellik ve yeterliliktedir.
 • Kitap merkezi vardır.
 • Blok merkezi vardır.
 • Müzik merkezi vardır.
 • Fen merkezi vardır.
 • Sanat merkezi vardır.
 • Dramatik oyun merkezi vardır.

Alt Standart: Sınıflarda, çocukların keşfetmelerini, öğrenmelerini ve bağımsızlıklarını teşvik edecek yaşlarına ve özel gereksinimlerine uygun mobilya ve malzemeler vardır.

Gerekçe: Mobilya ve malzemelerin çocukların gelişmesini, öğrenmesini ve keşfetmelerini teşvik edecek, ilgi ve gereksinimlerini karşılayacak şekilde erişilebilir, rahat, esnek ve yaşa uygun olmaları önemlidir.

Göstergeler:

 • Sınıf donanımı MEB TEGM tarafından belirlenen okul öncesi eğitim kurumları donatım standartlarına uygun düzenlenmiştir. 1.4.2.2 Sınıflarda her çocuğun kendi malzemesini koyabileceği bir dolabı/rafı vardır.
 • Özel gereksinimli çocuklar için uyarlanabilir mobilya ve malzeme vardır.
 • Çocukların yaş, gelişim düzeyleri, ilgi ve gereksinimlerine uygun malzemeler (TSE ve CE Belgeli) vardır.
 • Çocukların bireysel ve grup oyunlarına imkan tanıyan yeterli sayıda malzeme vardır.

Alt Standart: Sınıflar çocukların gelişimlerini, öğrenmelerini destekleyecek ve gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlenir.

Gerekçe: Uygun alanların, mobilya ve malzemelerin sınıf içinde var olması kadar, bütün bunların sınıf içinde nasıl düzenlendiği ve fiziksel açıdan çekici olması da eğitim-öğretimi etkilemektedir. Dolayısıyla, öğrenme merkezlerinin, mobilya ve malzemelerinin sınıf içindeki konumu çocukların gelişimlerini, öğrenmelerini destekleyecek ve gereksinimlerini karşılayacak ve bağımsız öğrenmeyi teşvik edecek şekilde konumlandırılır.

Göstergeler:

 • Etkinliklerin kolaylıkla yönetilebilmesi için öğrenme merkezleri işlevlerine ve ihtiyaca göre düzenlenir.
 • Öğrenme merkezleri ilgili mobilya ve malzeme ile düzenlenir.
 • Malzemeler çocukların erişebileceği şekilde düzenlenir.
 • Malzemeler çocukların göz seviyesine uygun yerleştirilir.
 • Öğrenme merkezleri görsel olarak (kelimeler/resimler) etiketlenir.

Alt Standart: Sınıflarda/odalarda çocuklar ve çalışanlar için sağlıklı bir ortamın varlığını güvence altına alan gerekli koşullar vardır.

Gerekçe: Sınıf/oda içi ortam ve ortamın düzenlenmesinın yanında sınıfın genel özellikleri de çocukları etkilemektedir. Dolayısıyla, sınıf genel özellikleri itibariyle, içinde yaşayan bireylerin hareket kabiliyetlerini desteklemeli, gün ışığı ve oksijen alma, güvenlik ve hijyen gibi temel gereksinimlerini karşılayabilmelidir.

Göstergeler:

 • Sınıflar/odalar elektrik ışığına gereksinim duyulmayacak şekilde gün ışığı alır.
 • Sınıfta çocuk başına düşen boş alan 3.25 metrekaredir.
 • Çocukların rutin bakım ve gereksinimleri sınıfların içinde giderilir.
 • Sınıf/oda ısısı, 20-24 C derece arasındadır.

Standart: Açık alanlar çocukların öğrenmelerini ve gelişimlerini destekleyecek ve temel gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlenmiş ve donatılmıştır.

Alt Standart: Çocukların gelişimlerini, öğrenmelerini destekleyecek, ilgi ve gereksinimlerini karşılayacak açık alanlar vardır.

Gerekçe: Açık alanlar farklı etkinlikler sunması ve açık havanın getirmiş olduğu olumlu etkenler (temiz hava, Güneşışınlarıyla gelen D vitamini) nedeniyle okul öncesi eğitim programlarında önemli bir yer tutmakdadır. Bu nedenle okullarda çocukların gelişimlerinin ve öğrenmelerinin desteklenmesi, ilgi ve gereksinimlerinin karşılanması amacıyla açık alanlar vardır.

Göstergeler:

 • Çocukların gelişimlerini destekleyecek emniyetli bir bahçe veya yürüme mesafesinde güvenli ulaşılabilir bir park vardır.
 • Aynı anda bahçeyi kullanacak çocuk başına düşen kullanılabilir açık alan/bahçe 7 metrekaredir.
 • Çocukların gölgede dinlenebileceği ve su içebileceği olanak vardır.
 • Açık alanda farklı öğrenme alanları vardır.

Alt Standart: Açık alanlarda çocukların keşfetmelerini, öğrenmelerini ve bağımsızlıklarını teşvik edecek yaşlarına ve özel gereksinimlerine uygun mobilya ve malzemeler vardır.

Gerekçe: Çocukların gelişim ve öğrenmlerini destekleyecek mobilya ve malzemelere ihtiyaç vardır. Bu mobilya ve malzemelerin işlevsel olması çocukların gelişimini desteklemesi açısından önemlidir.

Göstergeler:

 • Açık alanda çocukların tüm gelişim alanlarını ve öğrenmelerini destekleyecek ilgi, yaş ve gelişim düzeylerine uygun sabit mobilya ve malzeme vardır.
 • Açık alanda çocukların tüm gelişim alanlarını ve öğrenmelerini destekleyecek ilgi, yaş ve gelişim düzeylerine uygun taşınabilir mobilya ve malzeme vardır.
 • Açık alandaki sabit ve taşınabilir mobilya ve malzemeler özel gereksinimli çocuklar için uyarlanabilir.

Alt Standart: Açık alanlar çocukların gelişimlerini ve öğrenmelerini destekleyecek ve gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlenir.

Gerekçe: Açık alanda bulunan etkinlik alanları ve bunların düzenlenmesi çocuğun öğrenim sürecini etkiler. Dolayısıyla, açık alanda bulanan etkinlik alanları çocukların gelişimlerini ve öğrenmelerini destekleyecek ve gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlenir ve konumlandırılır.

Göstergeler:

 • Açık alanlarda bulunan malzemeler farklı oyun alanlarını etkilemeyecek şekilde yerleştirilir.
 • Açık alanlar çalışanların çocukları görebilecekleri şekilde düzenlenir.

 

Kalite standartları ve ölçme değerlendirme araçları “Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi” kapsamında MEB-AÇEV-UNICEF işbirliğiyle geliştirilmiştir.