Araştırmalar, okul öncesi eğitimi alan çocukların ilkokula hazır başladığını, sınıfta daha başarılı olduğunu ve bunun da ilköğretimin niteliğini arttırdığını gösteriyor. Bu bulgular ışığında, çevreleri tarafından yeterince desteklenemeyen, sosyo-ekonomik açıdan olumsuz koşullarda yaşayan çocukların okula en iyi şekilde hazırlanmaları için uzmanlarımız tarafından Çocuk Eğitim Programı (ÇEP) geliştirilmiştir. ÇEP eğitimlerimiz ile çocuklara ders çalışma alışkanlığı kazandırılmasını, dil becerilerinin ve güven duygusunun geliştirilmesini de amaçlıyoruz.

Bu bulgular ışığında, çevreleri tarafından yeterince desteklenemeyen, sosyo-ekonomik açıdan olumsuz koşullarda yaşayan çocukların okula en iyi şekilde hazırlanmaları için uzmanlarımız tarafından Çocuk Eğitim Programı (ÇEP) geliştirilmiştir.

ÇEP eğitimlerimiz ile çocuklara ders çalışma alışkanlığı kazandırılmasını, dil becerilerinin ve güven duygusunun geliştirilmesini de amaçlıyoruz.

ÇEP Kitapçıklarını Talep Ederek Size E-Posta Yoluyla Gönderilmesini Sağlayabilirsiniz.

Bölüm Seç

1. Her kitapçıkta çocuğun adını ve soyadını yazabileceği bir yer vardır.
2. Haftalık çalışma formları günlük olarak sayfalara ayrılmıştır. Günler sağ alt köşede; öğretmenin farklı günlerin etkinliklerini birbiri ardında izeleyebilmesine yardımcı olmak üzere, her sayfada belirtilmiştir. ÇEP formlarında sol üst köşede hafta sayısı belirtilmiş sağ üst köşede ise faaliyetin adı belirtilmiştir.
3. ÇEP formlarında sol üst köşede haftanın altında, malzeme ibaresi yazar. Malzemeler faaliyete geçmeden önce öğretmen tarafından dağıtılmaktadır.
4. Koyu renk ve küçük harflerle yazılmış cümleler/sorular, öğretmen tarafından yüksek sesle çocuklara okunur.
5. Küçük harflerle yazılmış cümleler ise çocukların verdikleri cevaplardır. Öğretmen, çocuklar ne cevap verirse versin, küçük harf ile yazılanı tekrarlar. Böylece çocuklar doğru cevabı öğretmenden de duyarak, düzgün cümle kurmayı öğrenirler.
6. Parantez içinde yazılmış komutlar, öğretmene ne yapması gerektiğini söyler ve öğretmen bu komutları içinden okur.

 

Bölüm Seç