Tanışma Oyunları ve Güven Çalışması Oyunları

Hedefler ve Amaçlar

Bireyin kendini ifade edebilme becerisini kazanması.

Bireyin arkadaşlarıyla doğrudan iletişim kurabilmesi ve benlik algısını keşfetmesi.

Bireyin dikkatini başka kişiler ve yeni durumlar üzerinde yoğunlaştırabilmesi.

Birey ve topluluk arasında karşılıklı güven duygusunun geliştirilmesi.


Uygulama: Bu hedefler doğrultusunda değişik türdeki tanışma oyunlarından ve güven çalışmalarından yararlanılmalıdır. Aşağıda sık kullanılan oyunlardan örnekler verilmiştir. Değişik kaynaklardan yararlanılarak farklı aktiviteler bulmak mümkündür.

 

İletişim, Gruba Uyum ve Isınma Oyunları

Hedefler ve Amaçlar

Bireyin kendini grup içinde ifade edebilme becerisini kazanması.

Bireyin arkadaşlarıyla iletişim kurabilmesi, benlik ve ötekilik algısını keşfetmesi.

Bireyin grup içinde dikkatini başka kişiler ve yeni durumlar üzerinde yoğunlaştırabilmesi.

Birey ve topluluk arasında güven duygusunun geliştirilmesi.