Okul ve ev ortamının değerleri, disiplin yöntemleri, tutumları birbirinden ne kadar farklı olursa çocuklar o derecede tutarsızlık yaşarlar. Bu durum ise onların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecektir.

Bu nedenle çocukların içinde yaşadığı bu iki ortam birbirini çok iyi tanımalıdır. Öğretmen aileye uygulanan eğitim programı ve okul hakkında detaylı bilgi vermeli, çocuğun gelişimi ile ilgili düşündüklerini aile ile düzenli aralıklarla paylaşmalıdır. Ayrıca öğretmen ailenin okulda yapılan çalışmaları evde hangi yönlerden destekleyebilecekleri konusunda yönlendirici olmalıdır.

Ailelere yönelik özbakım davranış çizelgesini görmek için tıklayınız.