İletişim iki yönlü olduğunda sağlıklıdır. Bu okul öncesi eğitim için de geçerli bir kuraldır. Okuldan veliye olduğu gibi veliden de okula bilgiler aktarılmalı, paylaşımlar yapılmalıdır. Buna imkan veren ortamları hazırlamada ise size görevler düşmektedir. Sadece bir sorun olduğunda değil; çocuk olumlu bir şey yaptığında, önemli bir gelişim gösterdiğinde bireysel görüşmeler ya da yazışmalar aracılığıyla bunlar karşılıklı olarak paylaşılmalıdır.

İyi Bir Fikir!

Her çocuk için bir iletişim defteri oluşturabilirsiniz. Böylelikle hem siz, hem de veli paylaşmak istediklerini buraya yazabilir. Bu defter her gün götürülüp, getirtilebilir.

İletişim defterinde yer alabilecek bir paylaşım örneği:

“Bugün Ege arkadaşlarıyla birlikte legoları kullanarak bir uzay istasyonu yaptı. Ege çalışma sırasında oldukça dikkatli ve sabırlıydı. Arkadaşları ile işbirliği içinde çok güzel çalıştılar. Sonunda ortaya çıkan üründen her biri çok mutluydu. Sınıftaki diğer arkadaşlarının da övgüsünü almak Ege’yi çok mutlu etti.”

Her ne kadar her çocuk için kişisel notlar hazırlamak zor olsa da, aileler çocuklarına özgü notlar aldıklarında önemsendiklerini ve öğretmen ile işbirliği içinde çalıştıklarını hissederler.