Okul Öncesi Eğitim Programı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaştırılmasını, öz bakım becerilerinin kazandırılmasını ve ilköğretime hazır bulunmalarının sağlanmasını amaçlar.

Sizlerden uygulamalarınızda MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan; çocuğun tanınması, eğitim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, eğitim ortamlarının düzenlenmesi, eğitim materyallerinin sağlanması, aile katılımının  ilkelerini temel almanız beklenmektedir. Bu beklentileri yerine getirmek Program’ın tüm boyutları ile iyi anlaşılmasına bağlıdır.

 

Bu bölümde kaynak olarak T.C. M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) kullanılmıştır. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAM VE MATERYALLERİ Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 09/09/2013 tarihli ve 132 sayılı Kurul Kararı eki Okul Öncesi Eğitim Programı  ve  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25/09/2013 tarihli ve 133 sayılı Kurul Kararı ile 2013- 2014 eğitim öğretim  yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.