• Kendini her an tüm sınıfı görecek şekilde konumlandırır.

Öğretmen sınıfta tüm köşeleri ve tüm çocukları aynı anda görebileceği bir düzenin olmasına ve kendini sınıfta tüm çocukları görecek şekilde konumlandırmaya dikkat etmelidir. Bu demek değildir ki öğretmen hep ayakta, bütün sınıfı gözlemleyecek. Etkinliklerde, çocukların oyunlarına katıldığında tüm sınıfı görecek şekilde konumlanmalı ve hareket etmelidir. Bu olası problemleri, tehlikeleri öğretmenin hemen farketmesi ve müdahale etmesi açısından önemlidir.

  • Çocukların her köşeden faydalanmalarını sağlar. Materyelleri onlara tanıtır.

Tüm oğlanların sürekli blok köşesine ve kızların evcilik köşesine gitmesine engel olmalı ve mümkün olduğunca her köşeyi tanıması ve o köşedeki malzemelerden yararlanmasını sağlamalıdır.

Oyun saatinden daha öncesinde, öğretmen kullanılmayan malzemeleri çocuklara hatırlatabilir veya yeni malzemeleri çocuklara gösterebilir. Çocuklarla beraber malzemelerin farklı kullanım şekilleri tartışılabilir ve çocuklardan yeni malzemeleri sınıfta nereye koyabilecekleri konusunda da yardım alınabilir.

  • Her gün sınıfın düzenini kontrol eder.

Her gün çocuklar gelmeden önce ve gittikten sonra sınıf düzeni ve oyuncaklar/ eğitsel materyaller kontrol edilmeli; gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin, uygun köşede olmayan materyaller yerine konulmalı, çocuklar için tehlike oluşturabilecek materyaller varsa bunlar kaldırılmalıdır.

  • Sınıftaki materyaller ve çocukların bunları kullanışları düzenli gözlemler ve değerlendirir.

“Çocuklar sanat köşesinde boyamadan başka bir şey yapmıyorlar.” “Çocuklar evcilik köşesinde oynamıyorlar, oynadıkları zaman elbiseleri etrafa atıyorlar.” “Blok köşesi çok kalabalık fakat oraya giden çocuk sayısını sınırlamak istemiyorum. ”

Bu tür problemler sınıf düzenlemesi ve materyallerin kullanımı ile yakından ilgili olabiliyor. Öğretmen bu gibi durumlarla karşılaşıyorsa, “sınıf düzenlemesini” tekrar gözden geçirmelidir.

Sınıf farklı ilgi alanlarından oluşmuşsa, alanlar üzerinde teker teker düşünülerek materyallerin listesinin çıkarılması faydalı olabilir. Daha sonra “Her alan yeterli materyale sahip mi?” sorusunun üzerinde düşünülmelidir. Bazı alanların diğerlerine oranla daha çok malzemeye sahip olduğu fark edilirse, buna göre bir düzenleme yapılabilir.

  • Sınıftaki malzemelerde zaman içerisinde değişiklikler yapar.

Sınıfta kalabalığa neden olacak kadar çok malzeme ve oyuncak olması çocuklar arasında sorun yaratabilir. Öğretmenler tüm sınıf malzemelerini bir anda sınıfa yerleştirmek yerine, yıl içerisinde işlenen konulara ve çocukların ilgisine göre zaman zaman bazı malzemeleri kaldırıp sınıfa yeni malzemeler eklemelidir. Malzemelerdeki bu dönüşüm çocukların hep aynı malzemeleri kullanmaktan sıkılmalarına engel olacak, ilgilerini hep canlı tutacaktır. Böylece, öğretmenin dönem başında başlattığı sınıfın, dönem ortasında farklı, dönem sonunda daha da farklı görünecektir.

  • Yaratıcılığını kullanır.

Satın alınabilecek malzemeler sınırlıdır. Yaratacağınız şeyler sınırsızdır.

Kaynaklar

Kostelnik, M.J; Sodermen A.K; Whiren, (2004 ). Developmentally Appropriate Curriculum Best Practices in Early Childhood Education. Third Edition A.P. Pearson Merrill Prentice Hall.