Ev ile okul arasında kurulan olumlu ilişkiler, verimli aile katılımının gerçekleşmesi ve etkinliklere katılacak aile ve öğretmen iletişim ağının oluşması için gerekli şartları hazırlar.

Burada iki tip ilişkiden söz edilir; bilgi alışverişi & kişiler arası iletişim.

Eğer okul, veliler ile iyi bir iletişim kuramamış ve de iki taraftan bir bilgi akışı sağlanamamışsa- etkili aile katılımı etkinlikleri için uygun bir ortam oluşmamış demektir!

Bu önemli 3 noktanın unutulmaması önemlidir:

 • Aile KatılımıTüm velileri ulaşmaya çalışmak önemlidir. Bunu için farklı yöntemler kullanılabilir.
 • Süreç iki taraflı olmalı. Bazı yöntemler tek taraflı iletişim yaratır. Örneğin broşürler okuldan eve bir iletişim şeklidir. Veliler için kurulan acil telefon hattı ise veliden eve. Önemli olan farklı yöntemler kullanmak ve bütününde iki taraflı iletişime imkan yaratmak.
 • Ebeveynlerin her birine ulaşmak, okul-aile arasında iki-yönlü bir süreç başlatmak ve etkin bir liderin varlığı önemlidir.

Etkili bilgi akışı, ebeveynler ve okul arasında fikir ve düşüncelerin, karşılıklı endişelerin açıkça paylaşılmasıdır. Bilgiler okuldan eve açık bir şekilde aktığı zaman, ebeveynler okulda yapılanlar hakkında güncel kalırlar. Aynı şekilde bilgiler evden okul ile paylaşıldığında okul, velilerin endişe ve isteklerinden haberdar olur. Birbirlerini çocukların eğitiminde güçlü birer ortak olarak görürler.

 • Ebeveyn profilleri- Ad, meslek ve aileleri genel özellikleri ile tanıma
 • Ebeveyn anketleri- Velilerin, çocuklarının eğitimi ile ilgili endişeleri ve merak ettikleri hususları, yaşanan sorunları, memnuniyeti değerlendirme, işe yarayan ya da yaramayan uygulamalara dair görüş alma ve aile katılım etkinlikleri ile ilgili ihtiyaçların değerlendirilmesi ile ilgili bilgi edinme.
 • Ev ziyaretleri ve telefon görüşmeleri- okul imkanları ve aile katılımı etkinlikleri ile ilgili bilgi vermek için.
 • Veli toplantı ve konferansları, ebeveyn ziyaret günü
 • Ebeveyn kütüphaneleri- Beraber vakit geçirmek üzere gelen velilere açık olan kütüphaneler
 • Broşürler, bültenler
 • Veli Panosu
 • Belirli saatlerde veliye hizmet veren yardım- danışma hatları
 • Aile el kitapları
 • İletişim defteri