‘Etkin ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, farklı amaçlara yönelik yapılmış eğitsel materyaller çocuklara somut ve yaşantıya dayalı öğrenme fırsatları sunar.’

‘Eğitsel materyaller çocukların çok yönlü gelişimlerini destekler ve yaratıcılıklarını, düşünme becerilerini geliştirirler.’

Tanımlardan da görüldüğü üzere eğitim ortamındaki eğitsel materyallerden önemli beklentilerimiz var. Bu beklentileri karşılayacak materyalleri seçmek, uygun yerlere yerleştirmek ve çocukların bunları kullanmalarını sağlamak için dikkate alınması gereken noktalar var.

Bu bölümde sizler için bu noktalara değiniyor olacağız…