Araştırmalar, okul öncesi eğitimi alan çocukların ilkokula hazır başladığını, sınıfta daha başarılı olduğunu ve bunun da ilköğretimin niteliğini arttırdığını gösteriyor. Bu bulgular ışığında, çevreleri tarafından yeterince desteklenemeyen, sosyo-ekonomik açıdan olumsuz koşullarda yaşayan çocukların okula en iyi şekilde hazırlanmaları için uzmanlarımız tarafından Çocuk Eğitim Programı (ÇEP) geliştirilmiştir. ÇEP eğitimlerimiz ile çocuklara ders çalışma alışkanlığı kazandırılmasını, dil becerilerinin ve güven duygusunun geliştirilmesini de amaçlıyoruz.

Bu bulgular ışığında, çevreleri tarafından yeterince desteklenemeyen, sosyo-ekonomik açıdan olumsuz koşullarda yaşayan çocukların okula en iyi şekilde hazırlanmaları için uzmanlarımız tarafından Çocuk Eğitim Programı (ÇEP) geliştirilmiştir.

ÇEP eğitimlerimiz ile çocuklara ders çalışma alışkanlığı kazandırılmasını, dil becerilerinin ve güven duygusunun geliştirilmesini de amaçlıyoruz.

ÇEP Kitapçıklarını Talep Ederek Size E-Posta Yoluyla Gönderilmesini Sağlayabilirsiniz.

1. Çocuklar “U” düzeninde oturtulmalıdır. Öğretmen tüm çocukları en iyi şekilde görebilecek şekilde “U” düzeninin açık ucunda oturmalıdır.
2. Her faaliyet belirtilen hafta ve günde yönergeye uygun olarak yapılmalıdır.
3. Faaliyetler için sadece belirtilen malzemeler kullanılmalıdır.
4. Formda belirtilen malzemeler dışında masada malzeme olmamalıdır.
5. Yönergeler aynen yazıldığı gibi tek tek, eksiksiz ve bireysel yorumlar yapılmadan okunmalıdır. Anlaşılamayan durumlarda yönergeler sınıftaki tüm çocuklar için tekrar edilmelidir.
6. Çocukların bireysel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda beklenen cevaplar alınmayabilir. Bir sorunun birden fazla cevabı olabileceği dikkate alınmalıdır.
7. Tekrar edilen yönergeler sınıf geneli tarafından hiç anlaşılmıyorsa, hedeflenen kavramların farklı etkinliklerle sınıfta tekrarı yapılmalı ve kitap çalışmasına ara verilmelidir.
8. Çocuklar etkinliklerini tamamladıktan sonra, bir sonraki sayfaya geçmeden amaçlanan hedef ve davranışa ulaşıldığından emin olunmalıdır.