Aile Katılımı Etkinlikleri

 

Aile KatılımıÖğrenme hayat boyu sürer. Ebeveynler bunun dışında değildir. Okuldaki anne baba eğitimleri buna cevap vererek, onlara yeni öğrenme ortamları yaratır.

Ebeveyn eğitimi; etkinliklerden, eğitimlerden, seminerlerden, gezilerden, atölyelerden, materyallerden oluşabilir. Anne baba eğitimlerinin bir amacı, ebeveynlere çocuklarının eğitiminde yer almalarına fırsat vermektir. Tüm ebeveynlere, çocuklarını öğrenci olarak destekleyebilecekleri bir ev ortamı oluşturmaları için yardımcı olmaktır. Diğer amaçları: Ebeveynlere yeni beceriler öğretmek ( dikiş, resim, yemek pişirme, okuma yazma vb.), ya da evde ve toplumda daha etkin yer alması için kendilerine yardımcı olmaktır (sağlık ve beslenme atölyesi, ebeveynlik becerileri vb.). Sunulan tüm bu öğrenme deneyimleri çocuğa da yardımcı olacaktır.

Araştırmalar ne diyor?

  • Ev ortamının kalitesinin çocuğun akademik ve okul başarısı ile doğru orantılı olduğu bulunmuştur.
  • Etkili programların ebeveynlere destekleyici, çocuklarının gelişimini destekleyici ortamlar yaratmalarını öğretebildiklerini ortaya koymuştur.

Farklı Yöntemler ve Örnekler

Atölye Çalışmaları & Eğitimler: Bunlar bir defalık veya sürekli olabilirler. Eğitimler velilerin belirttikleri ihtiyaçlara göre farklı konularda olabilir. Örneğin; okuryazarlık, bilgisayar, çocuk gelişimi, sağlık, güvenlik, beslenme gibi. İlgi alanlarına giren konularda atölye çalışması yapılamıyorsa çevredeki yerlere (halk eğitim merkezi, belediyeler vb.) yönlendirilebilirler.

Materyal Paylaşımı: Broşürler, kitapçıklar, kitaplar ebeveynlerin kullanımına sunulur. Örneğin bir broşürde öğrenmeyi destekleyecek bir ev ortamını oluşturmak için öneriler ve fikirler sunmak. Oyunlar, kitaplar veya ebeveynlik ile ilgili eğitsel malzemeleri alabilecekleri bir kütüphane yapmak. Ya da rehberlik birimi tarafından gönderilen ‘Taktik sayfası’ nda beslenme, fiziksel, duygusal sağlık, disiplin yöntemleri… gibi bilgileri düzenli paylaşmak.

Geziler: Belli alanlarda bilgi sahibi olmaya yönelik anne babalar ile yapılan gezilerdir. Örneğin yakın çevrede bir müze gezmek, o dönemin tarihi ile ilgili konuşmak gibi.

Ev Ziyaretleri: Eğitimciler ev ziyaretlerinde bulunup, ebeveynlerin çocukları ile ebeveynlik becerilerini deneyimlemelerine yardımcı olurlar veya rol model olurlar.


Önemli:

  • Tüm ailelere bilgi sağlamak- sadece eğitimi talep edene, ihtiyacı olana ya da katılacak olana değil.
  • Ailelerin; kültürlerini, değerlerini, aile geçmişlerini, yeteneklerini ve ihtiyaçlarını paylaşmalarını sağlamak.