Sen de Birşey Ekle

————————————————————————————————————————–

Kazanım ve Göstergeler :

BG

K15        Parça-bütün ilişkisini kavrar.

G4          Parçaları birleştirerek bütün elde eder.

K17        Neden-sonuç ilişkisi kurar.

G2          Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

————————————————————————————————————————–

Malzeme :

Renkli boya kalemleri ve resim kağıtları.

————————————————————————————————————————–

Uygulama :

Çocukları masada yanyana oturtulur. Her masa kendi içinde bir grup oluşturur.

  • Her çocuğa bir renk kalem ve tek bir resim kâğıdı verir.
  • Çocuklardan bir nesne çizmeleri istenir. Örneğin: daireye benzeyen bir nesne.
  • Çocuklar kâğıda daireye benzeyen bir nesnenin resmini çizerler. Sonra herkes kâğıdını sağındaki arkadaşına verir, solundaki arkadaşının kâğıdını alır.
  • Daha sonra başka bir şekle benzeyen nesnenin çizilmesi istenir.
  • Çizme işlemi bitince tekrar kağıtlar sağ taraftaki arkadaşlara verilerek değiştirilir. Bu işlem herkes ilk kâğıdına ulaşıncaya kadar devam eder.
  • Sonra herkesin kendine ait kağıttaki resimleri ve yaşadığı süreci anlatması istenerek etkinlik sonlandırılır.