etkinlikler bölümü

Seni Daha İyi Tanımak

Seni Daha İyi Tanımak ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K1       Kendisine ait özellikleri tanıtır. Adını/soyadını söyler. Yaşını söyler. Fiziksel özelliklerini söyler. Duyuşsal özelliklerini söyler. K4       Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. ————————————————————————————————————— Materyal: Ses kayıt cihazı ————————————————————————————————————— Öğrenme

Arkadaşıma Yardım Ediyorum

Arkadaşıma Yardım Ediyorum ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K4       Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler. K7       Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında

Balonu Havada Tutalım

Balonu Havada Tutalım ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K10        Sorumluluklarını yerine getirir. Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. ————————————————————————————————————— Materyal: Bir balon ————————————————————————————————————— Öğrenme Süreci: Çocuklar daire şeklinde ayakta dururlar. Eğitimci; işbirliği yaparak, birlikte hareket etmelerini gerektiren bir oyun oynayacaklarını söyler. Havaya bir balon atılır. Amaç

Kollarım Yok

Kollarım Yok ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K10        Sorumluluklarını yerine getirir. Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. K12        Değişik ortamlardaki kurallara uyar. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar. K15        Kendine güvenir. Gerektiğinde liderliği üstlenir. K17        Başkalarıyla sorunlarını çözer. Başkaları

Kuyrukta Bekliyorum

Kuyrukta Bekliyorum ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K4          Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler. K12        Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar. K15       

Dışarıda Kalmak Önemli Değil

Dışarıda Kalmak Önemli Değil ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K7          Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. K12        Değişik ortamlardaki kurallara uyar. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. K17        Başkalarıyla sorunlarını çözer. Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister. Gerekli zamanlarda uzlaşmacı

Güzel Bir Söz Söyle

Güzel Bir Söz Söyle ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K4        Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. K5        Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar. K15      Kendine güvenir. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda

Benimle Tanış

Benimle Tanış ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K1         Kendisine ait özellikleri tanıtır. Adını ve/veya soyadını söyler. Fiziksel özelliklerini söyler. Duyuşsal özelliklerini söyler. K5         Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar. K15       Kendine güvenir. Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler. Grup önünde kendini ifade

Şişe Devirmece

Şişe Devirmece —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : MA K5         Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. G2         Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar. K3         Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar G8         Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. K4         Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Eski Minderimden Yeni Saat

Nesrin Kındır- Eski Minderimden Yeni Saat —————————————————————————————————————————— Amaç ve Kazanımlar: PMA A2       El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme K7       El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır. K8       Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. K12     Şekillleri değişik araçlar kullanarak çizer. K15