Çizgilerin Değişimi

Çizgilerin Değişimi    —————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri: DG K5        Dili iletişim amacıyla kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. K7        Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.    Sözel yönergeleri yerine getirir. K8        Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.     Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.   MA K1    

Eski Minderimden Yeni Saat

Nesrin Kındır- Eski Minderimden Yeni Saat —————————————————————————————————————————— Amaç ve Kazanımlar: PMA A2       El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme K7       El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır. K8       Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. K12     Şekillleri değişik araçlar kullanarak çizer. K15  

Renk Çorbası

  Renk Çorbası —————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri: SAD K3       Kendini yaratıcı yollarla ifade eder G1       Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder K7       Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler G1       Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar K10    

Orda Bir Yer Var Uzakta

Mevlüde Öztürk- Orda Bir Yer Var Uzakta —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri: MA K1          Yer değiştirme hareketleri yapar. G1          Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. SDA K3          Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. G1          Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. K4          Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. G1          Başkalarının

Kartlarla Özgürleşen Drama

Kartlarla Özgürleşen Drama- İclal Makbule Toprakkaya —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri: MA K1          Yer değiştirme hareketleri yapar. G2          Yönergeler doğrultusunda yürür. G3          Yönergeler doğrultusunda koşar. SDA K3          Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. G1          Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. DA K8          Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. G4          Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler. G5          Dinledikleri/izlediklerini müzik

Benim Dileğim

Benim Dileğim- Gülseda Karaman —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri: MA K1          Yer değiştirme hareketleri yapar. G1          Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. G2          Yönergeler doğrultusunda yürür. G3          Yönergeler doğrultusunda koşar. G8          Engelin üzerinden atlar. K2          Denge hareketleri yapar. G10        Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. SDA K3          Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. G1          Duygu,

Benim Bahçem

Benim Bahçem- Merzide Muhtaroğlu —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri: SDA K3          Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. G1          Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. K10        Sorumluluklarını yerine getirir. G1          Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. G2          Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. DA K5          Dili iletişim amacıyla kullanır. G3          Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. G10        Duygu, düşünce ve

Eğlenceli Tren

  Eğlenceli Tren – Gonca Ün —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri: MA K3          Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. G8          Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. BA K1          Nesne/durum/olaya dikkatini verir. G1          Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. K6          Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. G2          Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir. G3          Nesne/varlıkları şekline göre

Timsah

  Timsah – Elem Aslan —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri: MA K4          Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. G15        Nesneleri kopartır/yırtar. G19        Malzemelere elleriyle şekil verir. G20        Malzemelere araç kullanarak şekil verir. —————————————————————————————————————- Malzeme: Gazete kağıtları, kraft kağıdı, yeşil grapon kağıtları, uhu, zımba, artık materyaller  —————————————————————————————————————- Uygulama: İki kraft kağıdına timsah şeklini çizip kesiniz. Gazete kağıtlarını

Sihirli Boyama

  Sihirli Boyama – Merve Yüksel —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri: MA K1          Yer değiştirme hareketleri yapar. G1          Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. K3          Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. G1          Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. K2          Denge hareketleri yapar. A5          Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme G7          Tek ayak