Mevlüde Öztürk- Orda Bir Yer Var Uzakta

—————————————————————————————————————-

Kazanım ve Göstergeleri:

MA

K1          Yer değiştirme hareketleri yapar.

G1          Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.

SDA

K3          Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

G1          Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

K4          Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

G1          Başkalarının duygularını söyler.

G3          Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.

K5          Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

G1          Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar.

K7          Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

G1          Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.

K10        Sorumluluklarını yerine getirir.

G1          Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.

K15        Kendine güvenir.

G4          Gerektiğinde liderliği üstlenir.

K13        Estetik değerleri korur.

G1          Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.

G2          Çevresini farklı biçimlerde düzenler.

G3          Çevredeki güzelliklere değer verir.

K14        Sanat eserlerinin değerini fark eder.

G1          Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler.

G2          Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.

G3          Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.

DA

K2          Sesini uygun kullanır.

G1          Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.

G2          Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.

K3          Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

G5          Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.

K4          Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

G1          Cümle kurarken isim kullanır.

G2          Cümle kurarken fiil kullanır.

G3          Cümle kurarken sıfat kullanır.

K5          Dili iletişim amacıyla kullanır.

G3          Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.

G4          Konuşmayı başlatır.

G5          Konuşmayı sürdürür.

K10        Görsel materyalleri okur.

G1          Görsel materyalleri inceler.

G2          Görsel materyalleri açıklar.

G3          Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

G5          Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

BA

K1          Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

G3          Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

K17        Neden-sonuç ilişkisi kurar.

G1          Bir olayın olası nedenlerini söyler.

G2          Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

K15        Parça-bütün ilişkisini kavrar.

G4          Parçaları birleştirerek bütün elde eder.

 

—————————————————————————————————————-

Malzeme:

Fabrika atıklarının (duman, dereye karışan pis su vb) ve burada yaşayan insan ve hayvanların olduğu olduğu bir resim

Kirlenmiş bir denizin ve içinde yaşayan canlıların olduğu bir resim

Kirlenmiş bir ormanın olduğu hayvanların üzgün ve kızgın olduğu bir resim

Temiz güzel bir ormanın,  mutlu hayvanların olduğu bir resim

 

—————————————————————————————————————-

Uygulama:

Isınma: Ses ve yürüyüş olarak öğretmenin söyledği hayvanlar taklit edilir.

Sonrasında sınıf 4 gruba ayrılır. Her gruba önceden hazırlanmış olan çevre kirliğini anlatan bir resim verilir. Her grup kendi resmini inceler. Resimdeki bir karakter olur. Öğretmen grupların yanlarına giderek “bu resimde ne olmuş, sizce ne hissediyorlar” gibi sorular sorar. Gruplar sırayla resimlerini canlandırırlar.

Değerlendirme: Çocuklara oyun sırasında neler hissettikleri, mutlu olup olmadıkları sorulur.Grupların canlandırmaları bittikten sonra resimler gösterilerek “SİZ OLSAYDINIZ NEREDE YAŞAMAK İSTERDİNİZ?” diye sorulur.

Drama etkinliğinden sonra “Dağlar ardında bir orman varmış” şarkısı söylenip resimlendirilebilir.