Eski Minderimden Yeni Saat

Nesrin Kındır- Eski Minderimden Yeni Saat —————————————————————————————————————————— Amaç ve Kazanımlar: PMA A2       El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme K7       El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır. K8       Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. K12     Şekillleri değişik araçlar kullanarak çizer. K15