etkinlikler bölümü

Doğa Yürüyüşü

Doğa Yürüyüşü —————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri : DG K1          Sesleri ayırt eder. G1          Sesin geldiği yönü söyler. G3          Sesin özelliğini söyler. G5          Verilen sese benzer sesler çıkarır. —————————————————————————————————————– Malzeme : Doğadaki sesleri içeren bir müzik cdsi Teyp —————————————————————————————————————– Uygulama :  Çocuklardan doğa yürüyüşü yaptıkları hayal etmeleri istenir. İçinde su, kuş, farklı hayvan seslerinin olduğu doğadaki

Şekilleri Tanıyorum

  Şekilleri Tanıyorum ——————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: BA K12        Geometrik şekilleri tanır. G3          Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. K6          Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. G2          Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir. G3          Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir. ——————————————————————————————————————— Malzeme:   Karton, renkli kağıt, makas, yapıştırıcı, zarf, renkli el işi kağıtları ——————————————————————————————————————— Uygulama: Önceden

Hazine Avı

Hazine Avı —————————————————————————————————————-  Kazanım ve Göstergeleri: BA K4          Nesneleri sayar. G1          İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. G2          Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. G3          Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. G5          10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce gelen sayıyı söyler. K1          Nesne/durum/olaya dikkatini verir. G1          Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. —————————————————————————————————————-  Malzeme: Doğadan

Tilki Tilki Saat Kaç?

Tilki Tilki Saat Kaç? ——————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: BA K4          Nesneleri sayar. G1          İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. ——————————————————————————————————————— Malzeme: — ——————————————————————————————————————— Uygulama:  Çocuklara “tilki tilki saat kaç” oyununun oynanacağı söylenir. Bunun için bir kişinin tilki olacağı ve tilki olan kişinin arkası gruba dönük bir şekilde duvarın önüne geçeceği açıklanır.

Terazi Yapıyorum

Terazi Yapıyorum —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri: BA K11        Nesneleri ölçer. G1          Ölçme sonucunu tahmin eder. G2          Standart olmayan birimlerle ölçer. G4          Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır. —————————————————————————————————————- Malzeme: Dal parçaları, uzun çubuklar ya da çıtalar; plastik tabaklar (her çocuk için 2 adet), ip (etkinlik öncesinde tabaklar delgeç yardımıyla bazı noktalardan delinir ve çocukların bu

Ölçüm Yapıyorum

  Ölçüm Yapıyorum ——————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: BA K11        Nesneleri ölçer. G1          Ölçme sonucunu tahmin eder. G2          Standart olmayan birimlerle ölçer. G4          Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır. ——————————————————————————————————————— Malzeme: Kağıttan yapılan şeritler, makas ——————————————————————————————————————— Uygulama: Çocuklara sınıfın en uzun ve en kısa boylu olanın kim olduğu sorularak tahmin etmeleri istenir. Daha sonra çocuklara ikişerli

Yün Baskısı

Yün Baskısı —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri: BA K9          Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. G5          Nesne/varlıkları renk tonlarına göre sıralar. MA K4          Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. G1          Nesneleri toplar. —————————————————————————————————————- Malzeme: Yün ip, suluboya, kağıt —————————————————————————————————————- Uygulama: Çocuklara yün baskısı yapılacağı ve bunun için

Küçüğüm-Ortayım-Büyüğüm

  Küçüğüm-Ortayım-Büyüğüm ——————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: BA K9           Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. G2          Nesne/varlıkları büyüklüklerine göre sıralar. K10         Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. G1          Nesnenin mekândaki konumunu söyler. G2          Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir MA K3          Nesne

Haydi Gruplayalım

Haydi Gruplayalım —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri: BA K7           Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. G1          Nesne/varlıkları rengine göre gruplar. G2          Nesne/varlıkları şekline göre gruplar. G3          Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar. G10        Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar. —————————————————————————————————————- Malzeme : Renkli mandallar (farklı renk, şekil ve büyüklükte mandallar) —————————————————————————————————————- Uygulama : Çocukların önüne mandallar dağınık bir şekilde

Sihirli Boya

Sihirli Boya —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : SDG K3          Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. G3          Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. MA K4          Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. G20        Malzemelere araç kullanarak şekil verir. G14        Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. —————————————————————————————————————- Malzeme : Resim kağıdı, pastel boya, kazımak için gerekli fırça, spatula, kürdan