Tilki Tilki Saat Kaç?

———————————————————————————————————————

Kazanım ve Göstergeleri:

BA

K4          Nesneleri sayar.

G1          İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.

———————————————————————————————————————

Malzeme:

———————————————————————————————————————

Uygulama: 

  • Çocuklara “tilki tilki saat kaç” oyununun oynanacağı söylenir.
  • Bunun için bir kişinin tilki olacağı ve tilki olan kişinin arkası gruba dönük bir şekilde duvarın önüne geçeceği açıklanır.
  • Diğer kişilerin hep birlikte duvardan uzak bir yerde yan yana sıra olacağı söylenir.
  • Sayışarak çocuklar arasından bir tilki seçilir.
  • Daha sonra tüm grup hep birlikte tilkiye saatin kaç olduğunu sorar.
  • Tilki saatin kaç olduğunu söylerse o kadar adım atılması gerektiği hatırlatılır.
  • Adım atarken adımlar da yüksek sesle sayılır.
  • Tilkinin yanına gelindiğinde yavaşça tilkinin arkasına dokunulur ve kaçılır. Tilki
  • kaçanlardan birini yakalamaya çalışır ve yakalanan kişi de bir sonraki sefer tilki olur.
  • Tilki olmak isteyen diğer çocuklara da fırsat verildikten sonra etkinlik sonlandırılır.