Hazine Avı

—————————————————————————————————————- 

Kazanım ve Göstergeleri:

BA

K4          Nesneleri sayar.

G1          İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.

G2          Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
G3          Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.

G5          10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce gelen sayıyı söyler.

K1          Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

G1          Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

—————————————————————————————————————- 

Malzeme:

Doğadan bulabileceğiniz çeşitli malzemeler (yaprak, kozalak, taş, vb); plastik hayvan figürleri, legolar, küçük bloklar, vb sınıf içinde bulunan çeşitli malzemeler

—————————————————————————————————————- 

Uygulama:

  • Çocuklar sınıfa gelmeden sınıfın belirli yerlerine (örneğin, blok köşesi ya da evcilik köşesine) malzemeler saklanır.
  • Çocuklara hazine avı oynanacağı ve bunun için sınıfın çeşitli yerlerine bazı malzemeler saklandığı söylenir.
  • Çocuklar küçük gruplara ayırılır ve her gruptan bir kişinin hazine avına çıkacağı söylenir.
  • Saklanan malzemelerin birer örneği çocuklara gösterilerek neler aramaları gerektiği gösterilir.
  • Daha sonra çocuklara 3 dakika süreleri olduğu ve bu süre içinde en fazla malzemeyi toplayan grubun birinci olacağı söylenir.
  • 3 dakika geçtikten sonra çocuklardan durmaları istenir.
  • Gruplar malzemelerini sayarak birbirlerine toplam rakamları söylerler.
  • “Kimin elinde en çok malzeme var?” “sizce kimin elinde en az malzeme var?” gibi sorular sorularak çocukların ellerindeki malzemeleri diğer gruplardaki malzeme sayılarıyla karşılaştırmaları sağlanır.
  • Hangi grubun kazandığı belirlendikten sonra alkışlanarak kazanan grup ödüllendirilir.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.