etkinlikler bölümü

Balonla Dans

Balonla Dans —————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri MA K3          Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. G1          Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. K5          Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. G2          Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar. G5          Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.   —————————————————————————————————————————– Malzeme: Balon, müzik çalar —————————————————————————————————————————– Uygulama: Öğretmen bir oyun oynayacaklarını söyler ve

Mandal Yarışı

  Mandal Yarışı —————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri : MA K4          Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. G6          Nesneleri takar. G7          Nesneleri çıkarır. —————————————————————————————————————— Malzeme : Mandallar —————————————————————————————————————— Uygulama : Çocuklar sınıf içerisinde eşit sayıda 2 gruba ayrılır. Oyun materyali olarak kullanılacak mandallar çocuklara gösterilir. Öğretmen oyuna başlama komutunu verince her gruptan iki çocuk gelir. 1.

Doğum Günü

Doğum Günü ——————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri MA K5          Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. G2          Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar. K4          Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. G16        Nesneleri sıkar. G19        Malzemelere elleriyle şekil verir. G20        Malzemelere araç kullanarak şekil verir. ——————————————————————————————————————- Malzeme: Oyun hamuru, kürdan, pullar, düğmeler, gazoz kapakları, boyalar. ——————————————————————————————————————- Uygulama: “Doğum günü”

Ayna Oyunu

Ayna Oyunu —————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri: MA K2         Denge hareketleri yapar. G6         Tek ayak üzerinde durur. G7         Tek ayak üzerinde sıçrar. K1         Yer değiştirme hareketleri yapar. G10       Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. SDA K15       Kazanım 15: Kendine güvenir. G4         Gerektiğinde liderliği üstlenir. K7         Bir işi ya da görevi başarmak için

Mırnav Kedi

Mırnav Kedi ——————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : MA K4          Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. G10        Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. G13        Malzemeleri değişik şekillerde katlar. G11        Malzemeleri keser. G12        Malzemeleri yapıştırır. SDA K6          Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. G2          Başkalarının hakları olduğunu söyler. K13        Estetik değerleri korur. G3         

Bizim Ormanımız

  Bizim Ormanımız ———————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri: MA K4        Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. G10      Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. G14      Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. G11      Malzemeleri keser. G12      Malzemeleri yapıştırır. BA K5        Nesne ya da varlıkları gözlemler. G3        Nesne/varlığın şeklini söyler. ————————————————————————————————————————– Malzeme: Boş tuvalet kağıdı ruloları, kahverengi elişi

Hangi Meslek?

Hangi Meslek? —————————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : SDG K16        Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. G1          Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. G2          Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler. —————————————————————————————————————————- Malzeme : Farklı meslek gruplarına (ulaşım, sağlık, güvenlik, eğitim,vb.) ait kişilerin resimleri ya da çizimleri; bu kişilerin

İlk Çiçeğim

İlk Çiçeğim ——————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri MA K4          Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. G2          Nesneleri kaptan kaba boşaltır. G3          Nesneleri üst üste dizer. G4          Nesneleri yan yana dizer. G5          Nesneleri iç içe dizer. G8          Nesneleri ipe vb. dizer. SDA K13        Estetik değerleri korur. G1          Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları

Çevremi Seviyorum

Çevremi Seviyorum —————————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : SDG K13        Estetik değerleri korur. G1          Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. G2          Çevresini farklı biçimlerde düzenler. G3          Çevredeki güzelliklere değer verir. —————————————————————————————————————————- Malzeme : Torba, tek kullanımlık eldivenler, çocukların büyütebileceği bir bitki, çiçek, ya da ağaç —————————————————————————————————————————- Uygulama : Çocuklara çevreyi güzelleştirmek için çöplerin

Tilki Tilki Saat Kaç?

Tilki Tilki Saat Kaç? ————————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri: MA K3        Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. G8        Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. ————————————————————————————————————————- Malzeme: Dolgu oyuncaklar ————————————————————————————————————————- Uygulama: Çocuklardan biri tilki seçilir ve diğer çocuklar tilkiden en uzak köşede sıra olurlar. Bu sırada her çocuk elinde tilkiden korunmak üzere dolgu oyuncak