etkinlikler bölümü

Nasıl Nefes Alıyoruz?

Nasıl Nefes Alıyoruz? ——————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : BG K5          Nesne ya da varlıkları gözlemler. G3          Nesne/varlığın şeklini söyler. K8          Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. G2          Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır. ——————————————————————————————————————- Malzeme :  15 – 20 cm uzunluğunda kalın plastik boru, iki tane naylon torba ya da iki balon, iki tane ince boru.

Ne Zaman Kullanırız?

Ne Zaman Kullanırız? —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : DG K10        Görsel materyalleri okur. G1          Görsel materyalleri inceler. G3          Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. G4          Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. G2          Görsel materyalleri açıklar. G5          Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur. K3           Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. G5          Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.

Elma Taze Kalır mı?

Elma Taze Kalır mı? ——————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri : BG K17      Neden-sonuç ilişkisi kurar. G1        Bir olayın olası nedenlerini söyler. G2        Bir olayın olası sonuçlarını söyler. ——————————————————————————————————————– Malzeme : Bıçak, tabak, elma, limon. ——————————————————————————————————————– Uygulama : Her çocuk için birer tabağa bir gün önceden dışarıda bırakılmış elma dilimleri konur; hemen arkasından taze bir elma önlerine

Hop Hop Altın Top

  Hop Hop Altın Top ——————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : BG K5          Nesne ya da varlıkları gözlemler. G3          Nesne/varlığın şeklini söyler. K3          Algıladıklarını hatırlar. G1          Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. ——————————————————————————————————————- Malzeme : Top ——————————————————————————————————————- Uygulama : Çocuklar halka halinde el ele tutuşurlar. Eller bırakılır. Oluşturulan şeklin neye benzediği sorulur. Öğretmen oyunda kullanılacak olan

Aynı Sesleri Bulalım

  Aynı Sesleri Bulalım —————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri : DG K1          Sesleri ayırt eder. G3          Sesin özelliğini söyler. G5          Verilen sese benzer sesler çıkarır. K9          Sesbilgisi farkındalığı gösterir. G4          Aynı sesle biten sözcükler üretir. —————————————————————————————————————– Malzeme : — —————————————————————————————————————– Uygulama : Herkesin yerde daire şeklinde oturması istenir. Öğretmen bir sözcük söyler ve yanında oturan çocuk

Legolar Kutuya

Legolar Kutuya ——————————————————————————————————————– Amaç ve Kazanımlar : BG A6    Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme K1    Varlıkları renklerine göre gruplar. A4    Algıladıklarını hatırlayabilme K5    Varlıkların sayısını söyler. ——————————————————————————————————————– Malzeme : İki adet sandalye, ip, kırmızı-sarı-mavi renklerde kutular ve kırmızı-sarı-mavi renklerde legolar. ——————————————————————————————————————– Uygulama : İki sandalye arasına çocukların sürünerek geçebileceği şekilde ip gerilir. Hedef olarak belirlenen

Pantolonum Düşüyor!

  Pantolonum Düşüyor! ——————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : BG K19        Problem durumlarına çözüm üretir. G1          Problemi söyler. G2          Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. DG K5           Dili iletişim amacıyla kullanır. G4           Konuşmayı başlatır. K8           Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. G3           Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır. ——————————————————————————————————————- Malzeme : — ——————————————————————————————————————- Uygulama : Çocuklar yere daire şeklinde otururlar

Zıttını Söyle

Zıttını Söyle —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : DG K6          Sözcük dağarcığını geliştirir. G4          Zıt anlamlı sözcükleri kullanır. —————————————————————————————————————- Malzeme : Top Zıt anlamlı sözcükler: Eski-yeni, uzun-kısa, küçük-büyük, hafif-ağır, boş-dolu, az-  çok, yakın-uzak, dar-geniş, içinde-dışında, altında-üstünde, önünde-arkasında vb. —————————————————————————————————————- Uygulama : Çocuklara “zıttını söyle” oyunu oynanacağı ve bunun için herkesin ayağa kalkarak bir daire olması gerektiği

Nasıl Yapardım?

Nasıl Yapardım? ——————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri : BG K19         Problem durumlarına çözüm üretir. G1           Problemi söyler. G2           Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. SDG K15         Kendine güvenir. G2           Grup önünde kendini ifade eder. K17         Başkalarıyla sorunlarını çözer. G1           Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer. G3           Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır. ——————————————————————————————————————– Malzeme :

Meslekleri Öğreniyorum

Meslekleri Öğreniyorum —————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri : DG K6           Sözcük dağarcığını geliştirir. G1          Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. G2          Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. G3          Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. —————————————————————————————————————– Malzeme : Mesleklere ait nesneler, fotoğraflar, çeşitli ürünler, vb. Örnek meslekler ve tanıtımında kullanılabilecek malzemeler: Ressam: