Ne Zaman Kullanırız?

—————————————————————————————————————-

Kazanım ve Göstergeleri :

DG
K10        Görsel materyalleri okur.

G1          Görsel materyalleri inceler.

G3          Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

G4          Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

G2          Görsel materyalleri açıklar.

G5          Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

K3           Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

G5          Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.

BG

K15        Parça-bütün ilişkisini kavrar.

G4          Parçaları birleştirerek bütün elde eder.

K17        Neden-sonuç ilişkisi kurar.

G2          Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

—————————————————————————————————————-

Malzeme :

Şemsiye, termometre, güneş gözlüğü, telefon, konserve açacağı, rende, mikser, dürbün ve bu malzemeleri içine alacak bir kutu.

—————————————————————————————————————-

Uygulama :

Malzemeler bir gün öncesinden hazırlanır.

  • Çocuklardan yerde daire şeklinde oturmaları istenir ve kutu çocukların önüne konur.
  • Kutudaki malzemeler birer birer çıkarılır ve çocuklara gösterilir.
  • Çocukların bu malzemelere dokunmasına, evirip çevirip incelemelerine fırsat verilir.
  • Her malzeme için şu sorular sorulur: Bu malzeme nedir? Ne zaman kullanırız? Nasıl kullanırız? Ne için kullanırız?
  • Örneğin, çocuk malzemenin adının şemsiye olduğunu söylüyorsa, şemsiyenin yağmur yağdığı zaman kullanıldığı, düğmesine basarak açıldığı ve yağmur yağdığında ıslanmamak için kullanıldığını söyleyebilmelidir.
  • Eğer çocuklar bu soruları cevaplamakta zorlanırlarsa kolaylaştırmak için bazı ipuçları verilerek cevabı yine kendilerinin bulmasına destek verilir.
  • Çocuklar tüm malzemeleri inceleyip, özelliklerini öğrendikten sonra içlerinde seçilen bir ya da birkaç malzeme hakkında hikaye oluşturmaları istenir.
  • Örneğin, Ece dün şemsiyesini unuttuğu için okuldan eve dönerken yağan yağmur altında çok ıslanmıştı. Ertesi sabah uyandığında annesi biraz ateşi olduğunu farketti..hemen termometreyi aldı ve Ece’nin ateşini ölçtü….gibi
  • Öğretmen isterse ortaya çıkan hikayeyi yazılı hale getirerek, çocuklardan da çizimler yapmasını isteyerek bir kitap oluşturabilir.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.