Nasıl Nefes Alıyoruz?

——————————————————————————————————————-

Kazanım ve Göstergeleri :

BG

K5          Nesne ya da varlıkları gözlemler.

G3          Nesne/varlığın şeklini söyler.

K8          Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

G2          Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır.

——————————————————————————————————————-

Malzeme : 

15 – 20 cm uzunluğunda kalın plastik boru, iki tane naylon torba ya da iki balon, iki tane ince boru.

Soluk borusu, akciğerler fotoğrafları, çizimleri ya da maketi

——————————————————————————————————————-

Uygulama :

15 – 20 cm uzunluğunda kalın bir borunun içinden iki tane ince boru geçirilir.

Naylon torba ya da balonlar ince boruların ucuna geçirilir ve çocuklardan ince borulara üflemeleri istenir.
Naylon torbaların şişip şişmediği gözlemlenir.
Çocuklarla torbaların içine dolan şeyin ne olduğu, bu torbaları vücudumuzun hangi organına benzetebileceğimiz, kalın plastik borunun hangi organımızın yerine kullanılmış olabileceği tartışılır.
Geniş plastik borunun nefes borusunu, naylon torbaların sağ ve sol akciğeri gösterdiği konuşulur.
Akciğer, soluk borusu ve diğer solunum organlarının resimleri ya da maketleri gösterilir ve bunlar hakkında sohbet edilir.
Sonrasında yapılanlar ve konuşulanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.