Pipetlerle Şekiller Yapalım

Pipetlerle Şekiller Yapalım ———————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : BG K12        Geometrik şekilleri tanır. G3          Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. MG K4          Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. G3          Nesneleri üst üste dizer. G4          Nesneleri yan yana dizer. G5          Nesneleri iç içe dizer. G10        Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. ————————————————————————————————————————– Malzeme : Pipetler

Eşimizi Bulalım

  Eşimizi Bulalım ————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : BG K6          Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. G1          Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. ————————————————————————————————————- Malzeme : — ————————————————————————————————————- Uygulama : Her çocuğun kulağına bir hayvan (2 kedi, 2 köpek, 2 arı, 2 inek, 2 kuzu vb. ikişerli olarak) ismi söylenir. Daha sonra öğretmen el çırptığında çocukların ortada

Görünmez Resim

Görünmez Resim ———————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : DG K5        Dili iletişim amacıyla kullanır. G8        Sohbete katılır. G10      Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. BG K5         Nesne ya da varlıkları gözlemler. G3         Nesne/varlığın şeklini söyler. K8         Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. G2         Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır. ———————————————————————————————————————- Malzeme : Limon suyu, beyaz resim kağıtları, ütü.

Ne Sesi?

Ne Sesi? —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : DG K1          Sesleri ayırt eder. G1          Sesin geldiği yönü söyler. G2          Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. G3          Sesin özelliğini söyler. K2          Sesini uygun kullanır. G1          Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. G2          Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar. SDG K5           Dili iletişim amacıyla kullanır. G4          Konuşmayı başlatır. G8         

Balıklar Nasıl Yüzer?

  Balıklar Nasıl Yüzer?   ——————————————————————————————————————-   Kazanım ve Göstergeleri : BG K18        Zamanla ilgili kavramları açıklar. G1          Olayları oluş zamanına göre sıralar. K1          Nesne/durum/olaya dikkatini verir. G1          Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. G2          Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. G3          Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.   ——————————————————————————————————————- Malzeme : 3 tane şeffaf naylon torba,

Kımıldarsan Yanarsın

Kımıldarsan Yanarsın ————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri : BG K16        Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. G2          Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır. ————————————————————————————————————————– Malzeme: Şarkı: 10 köpeğim vardı, Birisini komşu aldı, Kaldı 9 köpek, Kımıldayan gidecek! (Çocuklar parmaklarından birini kapatarak 9 sayısını gösterirler ve istenilen şekilde heykel gibi dururlar.) 10 köpeğim vardı,

Tombik Ayı

Tombik Ayı —————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri : DG K8         Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. G2         Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. BG K7         Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. G1         Sözel yönergeleri yerine getirir. —————————————————————————————————————– Malzeme : Kuklalar —————————————————————————————————————– Uygulama : Öğretmen eline bir kukla alır ve “Merhaba çocuklar, etkinliğimize bugün kukla köşesinde başlayalım.” der. Sanki kukla konuşuyormuş

Eğlenceli Sesler

Eğlenceli Sesler ——————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : BG K17        Neden-sonuç ilişkisi kurar. G1          Bir olayın olası nedenlerini söyler. G2          Bir olayın olası sonuçlarını söyler. DA K3           Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. G5          Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır. K4          Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. G1          Cümle kurarken isim kullanır. G2          Cümle kurarken fiil kullanır. G3          Cümle kurarken

Hangisi Batıyor?

Hangisi Batıyor? —————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : DG K3           Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. G5          Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır. K4           Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. G1          Cümle kurarken isim kullanır. G2          Cümle kurarken fiil kullanır. G3          Cümle kurarken sıfat kullanır. SDG K12        Değişik ortamlardaki kurallara uyar. G3          İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. —————————————————————————————————————-

Sen de Birşey Ekle

Sen de Birşey Ekle ————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeler : BG K15        Parça-bütün ilişkisini kavrar. G4          Parçaları birleştirerek bütün elde eder. K17        Neden-sonuç ilişkisi kurar. G2          Bir olayın olası sonuçlarını söyler. ————————————————————————————————————————– Malzeme : Renkli boya kalemleri ve resim kağıtları. ————————————————————————————————————————– Uygulama : Çocukları masada yanyana oturtulur. Her masa kendi içinde bir grup oluşturur. Her çocuğa