Eşimizi Bulalım

————————————————————————————————————-

Kazanım ve Göstergeleri :

BG

K6          Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

G1          Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.

————————————————————————————————————-

Malzeme :

————————————————————————————————————-

Uygulama :

  • Her çocuğun kulağına bir hayvan (2 kedi, 2 köpek, 2 arı, 2 inek, 2 kuzu vb. ikişerli olarak) ismi söylenir.
  • Daha sonra öğretmen el çırptığında çocukların ortada dolaşmaları ve kulaklarına söylenen hayvanların seslerini ve hareketlerini taklit etmeleri istenir.
  • Çocuklar taklit ederek ortada dolaşırlar ve eşlerini bulmaya çalışırlar. Eşlerini bulanlar el ele tutuşurlar.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.