Pipetlerle Şekiller Yapalım

———————————————————————————————————————-

Kazanım ve Göstergeleri :

BG
K12        Geometrik şekilleri tanır.

G3          Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.

MG

K4          Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

G3          Nesneleri üst üste dizer.

G4          Nesneleri yan yana dizer.

G5          Nesneleri iç içe dizer.

G10        Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

————————————————————————————————————————–

Malzeme :

Pipetler (ya da kahve karıştırma çubukları olabilir)

—————————————————————————————————————————

Uygulama :

  • Çocuklar 4 gruba ayrılır ve her gruba yirmişer adet pipet dağıtılır.
  • Verilen “başla” komutuyla çocukların yerde pipetleri kullanarak üçgen ve kare şekli oluşturmaları istenir.
  • Tüm pipetleri kullanarak şekil oluşturup en önce bitiren grup oyunu kazanır.
  • Sonrasında yapılanlar konuşularak etkinlik sonlandırılır.