Eğlenceli Sesler

——————————————————————————————————————-

Kazanım ve Göstergeleri :

BG

K17        Neden-sonuç ilişkisi kurar.

G1          Bir olayın olası nedenlerini söyler.

G2          Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

DA

K3           Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

G5          Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.

K4          Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

G1          Cümle kurarken isim kullanır.

G2          Cümle kurarken fiil kullanır.

G3          Cümle kurarken sıfat kullanır.

——————————————————————————————————————-

Malzeme :  

Kartondan yapılmış huni.  

——————————————————————————————————————-

Uygulama :

  • Kartondan bir huni yapılır ve huninin dar tarafından konuşularak diğer tarafından bir çocuğun sesi dinlemesi istenir.
  • Daha sonra huninin geniş tarafından konuşularak diğer tarafından çocuğun sesi dinlemesi istenir.
  • Aynı uygulamayı bir çocuktan yapması istenir ve çıkan ses dinlenir.
  • Çocuklar huniyi kulağına tutar ve dinlemeyi önce geniş, sonra dar tarafından yapar.
  • Deneyin sonucunda çocuklarla iki taraftaki ses iletme farklılıklarının nedenleri üzerinde tartışılır.
  • Duyularımızda farklılıklar olduğu, mikrofon ve megafonun sesi yoğunlaştırdığı gözlemlenir.