Pantolonum Düşüyor!

——————————————————————————————————————-

Kazanım ve Göstergeleri :

BG

K19        Problem durumlarına çözüm üretir.

G1          Problemi söyler.

G2          Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.

DG

K5           Dili iletişim amacıyla kullanır.

G4           Konuşmayı başlatır.

K8           Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

G3           Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.

——————————————————————————————————————-

Malzeme :

——————————————————————————————————————-

Uygulama :

  • Çocuklar yere daire şeklinde otururlar ve öğretmen çocuklara şu açıklamayı yapar: “Bir dans yarışmasına katıldın.Çok güzel dans ediyorsun ama birden pantolonunun düğmesi koptu. Pantolonun belinde durmuyor ve aşağıya doğru düşüyor.Tam da birinci olacaktın. Dans etmeyi de bırakamıyorsun. Ne yapardın?…’’
  • Çocuklardan bu problem durumunda ne yapabileceklerini düşünmeleri ve olayı dramatize etmeleri istenir.
  • Sonrasında konuşulanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.