etkinlikler bölümü

Kardan Adam Yapalım

Kardan Adam Yapalım ———————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri : MA K3         Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. G1         Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. K4         Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. G10       Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. G14       Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. G11       Malzemeleri keser. G12       Malzemeleri yapıştırır. SDA K3         Kendini

Karınca İle Çekirge

Karınca İle Çekirge ————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri : SDG K7          Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. G1          Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. G2          Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. ————————————————————————————————————– Malzeme : Karınca ile çekirge hikayesi ————————————————————————————————————– Uygulama : Karınca ile çekirge hikayesi okunur. Çekirgenin yaşadığı durum sonrasında

Mısırlar Patlıyor, Patlıyor, Pat…. Pat….

Mısırlar Patlıyor, Patlıyor, Pat…. Pat…. —————————————————————————————————————————- Amaç ve Kazanımlar : PMA A1      Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme K1      Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. A5      Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme K4      Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.   —————————————————————————————————————————- Malzeme : — —————————————————————————————————————————- Uygulama :

Beni İzle ve Taklit Et

Beni İzle ve Taklit Et ———————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri MA K1        Yer değiştirme hareketleri yapar. G1        Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. G2        Yönergeler doğrultusunda yürür. G3        Yönergeler doğrultusunda koşar. BA K1        Nesne/durum/olaya dikkatini verir. G1        Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. ———————————————————————————————————– Malzeme: — ———————————————————————————————————– Uygulama: Çocuklardan tek sıra halinde birbirlerinin ardı sıra

Ağaçlar Çiçek Açtı

Ağaçlar Çiçek Açtı —————————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri MA K1        Yer değiştirme hareketleri yapar. G1        Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. G17      Öne yuvarlanır. G2        Yönergeler doğrultusunda yürür. ———————————————————————————————————- Malzeme: — ———————————————————————————————————- Uygulama: Çocuklar halka biçiminde yere çömelirler ve öğretmen, “Ağaçlar çiçek açtı.’’ deyince çocuklar ayağa kalkarak kollarını yana açarlar.“Çiçekler döküldü.’’deyince yere çömelirler. “Rüzgar

Duygularımı Kontrol Edebiliyorum

Duygularımı Kontrol Edebiliyorum ————————————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : SDG K5          Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. G1          Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. G2          Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. ————————————————————————————————————————- Malzeme : İçinde çatışmanın olduğu bir hikaye ————————————————————————————————————————- Uygulama : İki çocuğun sorun yaşadığı bir hikaye oluşturulur (örneğin,

Kurt Baba

Kurt Baba ———————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri : MA K1          Yer değiştirme hareketleri yapar. G2          Yönergeler doğrultusunda yürür. G3          Yönergeler doğrultusunda koşar. SDA K10        Sorumluluklarını yerine getirir. G2          Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. K12        Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. G3          İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. ———————————————————————————————————– Malzeme : — ———————————————————————————————————– Uygulama : Öğretmen

Duyguları Tanıyorum

Duyguları Tanıyorum ————————————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri : SDG K3          Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. G1          Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. K5          Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. G1          Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. G2          Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. K4          Bir olay ya

Kibrit Kutusundan Tren Yapalım

Kibrit Kutusundan Tren Yapalım ———————————————————————————————————- Kazanım ve Göstergeleri : MA K3          Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. G1          Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. K4          Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. G10        Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. G11        Malzemeleri keser. G12        Malzemeleri yapıştırır. DA K5          Dili iletişim amacıyla kullanır.

Sünger Tavşan

Sünger Tavşan ———————————————————————————————– Kazanım ve Göstergeleri: MA K4       Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. G10     Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. G13     Malzemeleri değişik şekillerde katlar. G9       Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. DA K2       Sesini uygun kullanır. G1