Kurt Baba

———————————————————————————————————–

Kazanım ve Göstergeleri :

MA

K1          Yer değiştirme hareketleri yapar.

G2          Yönergeler doğrultusunda yürür.

G3          Yönergeler doğrultusunda koşar.

SDA

K10        Sorumluluklarını yerine getirir.

G2          Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

K12        Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

G3          İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.

———————————————————————————————————–

Malzeme :

———————————————————————————————————–

Uygulama :

Öğretmen çocuklara Kurt Baba oyununu anlatır.

  • Çocuklar halka olurlar. Bir çocuk Kurt Baba olur. Kurt halkanın ortasına geçer.
  • Diğer çocuklar Kurt Baba şarkısını söyleyerek kurdun etrafında dönerler.

Kurt Baba Şarkısı :
“Ormanda dolaşırken
Kurt Babaya rastladım ben
Kurt Baba kurt Baba ne yapıyorsun?”

  • Çocuklar “Kurt Baba Kurt Baba ne yapıyorsun?” sorusunu sorduklarında; kurt baba bir eylem yanıtı verir (örneğin, diş fırçalama, el yıkama vb.).
  • Kurt Baba “Yemek yiyorum” dediğinde ise bütün çocuklar kaçışır.
  • Kurt Babanın yakaladığı çocuk bu defa Kurt Baba olur.
  • Oyun bu şekilde devam eder.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.