Duyguları Tanıyorum

————————————————————————————————————–

Kazanım ve Göstergeleri :

SDG

K3          Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

G1          Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

K5          Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

G1          Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar.

G2          Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.

K4          Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

G1          Başkalarının duygularını söyler.

————————————————————————————————————–

Malzeme :

Duyguları anlatan resimler, kağıt, çeşitli boya kalemleri

————————————————————————————————————–

Uygulama :

Büyük grup halinde çocukların masa etrafında otururlar.

  • Duygular hakkında resimler yapılacağı açıklanır.
  • Çocuklara kağıtlar dağıtılmadan önce resim gösterilir ve resimdeki kişinin nasıl hissettiği sorulur.
  • Daha sonra çocuklara bu kişinin neden mutlu/üzgün/kızgın vs. olabileceği sorulur.
  • Çocuklara, kendilerinin ne zaman mutlu/üzgün/kızgın oldukları, mutlu olduklarında ne yaptıkları, yüzlerinde nasıl bir ifade olduğu sorulur.
  • Çocuklara resim kağıtları ve boyaları dağıtılarak, kendi duygularına (mutlu, kızgın, üzgün) neden olan bir olayın resmini yapmaları söylenir.
  • Resimler bittikten sonra çocuklardan duygulara neden olan durumların ne olduğu ve duyguların sonuçlarını açıklamaları istenir.
  • Sonrasında konuşulanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.