Kardan Adam Yapalım

———————————————————————————————————–

Kazanım ve Göstergeleri :

MA

K3         Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

G1         Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.

K4         Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

G10       Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

G14       Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

G11       Malzemeleri keser.

G12       Malzemeleri yapıştırır.

SDA

K3         Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

G3         Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

———————————————————————————————————–

Malzeme :

Beyaz karton, siyah karton, makas, yapıştırıcı, pamuk, keçeli kalemler.

———————————————————————————————————–

Uygulama :

  • Çocuklar biri büyük, biri küçük iki beyaz daireyi kartondan keserek çıkartırlar.
  • Kesilen daireler siyah karton üzerine yapıştırılır ve pamuklarla kaplanır.
  • Daha sonra boyalarla kardan adamın ağzı, yüzü, burnu tamamlanır ve kağıdın kenarlarına pamukla kar yapılır.
  • Süreç içerisinde siyah-beyaz kavramı, sert-yumuşak kavramı vurgulanır.
  • Kardan adamlar bittikten sonra çocuklarla kış mevsimi hakkında sohbet edilir, kar yağdığında kardan adam yapıp yapmadıkları hakkında sorular sorulur.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.
  • Eğer kar yağdığı bir zamanda bu etkinlik gerçekleştiriliyor ise çocuklarla bahçe zamanında dışarı çıkılır ve kardan adam yapılır.