Sosyal-Duygusal Gelişim

ŞAP! GÜM! PAT!

ŞAP! GÜM! PAT!  ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K3          Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. BG K4          Nesneleri sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. MG K5          Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar. Nesneleri kullanarak

Meyve Salatası

Meyve Salatası ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K7       Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. K10     Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. BG K5       Nesne ya

Sevgi Oyunu

Sevgi Oyunu ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K5       Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar. ————————————————————————————————————— Materyal: Orta boy bir top/ yün yumağı ————————————————————————————————————— Öğrenme Süreci: Çocuklar ile birlikte çember şeklinde oturulur. Çocuklardan sevdikleri bir kişiyi düşünmeleri istenir. Sonra bir çocuğa top/

Haydi Kucaklaşalım

Haydi Kucaklaşalım! ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K7       Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. ————————————————————————————————————— Materyal: Dans edilebilecek müzik. ————————————————————————————————————— Öğrenme Süreci: Çocuklar ayakta durur. Müzik başlatılır ve istedikleri gibi dans edebilecekleri söylenir. Bir süre sonra müzik durdurulur ve her çocuğun bir

Aç Kapıyı Bezirgan Başı

Aç Kapıyı Bezirgan Başı   Kazanım ve Göstergeleri: SDG K7       Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. K10       Sorumluluklarını yerine getirir. Materyal: – Öğrenme Süreci: Oyunda söylenen tekerleme: Aç kapıyı bezirganbaşı, bezirganbaşı. Aç kapıyı bezirganbaşı, bezirganbaşı. Kapı hakkı ne verirsin,

Engelleri Birlikte Aşalım!

Engelleri Birlikte Aşalım! ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K5          Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. K10        Sorumluluklarını yerine getirir. Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. K15        Kendine güvenir. Gerektiğinde liderliği

Benim de Sorumluluklarım Var

Benim de Sorumluluklarım Var ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K7          Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. K10          Sorumluluklarını yerine getirir. Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. ————————————————————————————————————— ÖBG K3          Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. Ev/okuldaki eşyaları toplar. Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir. K6          Günlük yaşam becerileri için

Seni Daha İyi Tanımak

Seni Daha İyi Tanımak ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K1       Kendisine ait özellikleri tanıtır. Adını/soyadını söyler. Yaşını söyler. Fiziksel özelliklerini söyler. Duyuşsal özelliklerini söyler. K4       Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. ————————————————————————————————————— Materyal: Ses kayıt cihazı ————————————————————————————————————— Öğrenme

Arkadaşıma Yardım Ediyorum

Arkadaşıma Yardım Ediyorum ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K4       Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler. K7       Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında

Balonu Havada Tutalım

Balonu Havada Tutalım ————————————————————————————————————— Kazanım ve Göstergeleri: SDG K10        Sorumluluklarını yerine getirir. Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. ————————————————————————————————————— Materyal: Bir balon ————————————————————————————————————— Öğrenme Süreci: Çocuklar daire şeklinde ayakta dururlar. Eğitimci; işbirliği yaparak, birlikte hareket etmelerini gerektiren bir oyun oynayacaklarını söyler. Havaya bir balon atılır. Amaç