Engelleri Birlikte Aşalım!

—————————————————————————————————————

Kazanım ve Göstergeleri:

SDG

K5          Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar.

Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.

K10        Sorumluluklarını yerine getirir.

Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.

Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.

K15        Kendine güvenir.

Gerektiğinde liderliği üstlenir.

—————————————————————————————————————

Materyal:

Engelleri oluşturmak için farklı nesneler- minderler, büyük kamyon, top, kutular vb., eşarp.

—————————————————————————————————————

Öğrenme Süreci:

  • Çocuklarla birlikte, sınıfa boydan boya nesneler yerleştirerek bir parkur oluşturulur.
  • Gönüllü bir çocuğun gözü bağlanır. Bu çocuğa bir ‘rehber’ seçilir. Görevi arkadaşını sınıfın bir yanından, diğerine götürmektir. Arkadaşını engellere çarpmadan ve düşmeden odanın karşı tarafına geçirecektir.
  • Sınıfın diğer tarafına geçtiklerinde, gözü kapalı çocuğun gözleri açılır. ‘Arkadaşın olmasaydı kendini güvende hisseder miydin?’ diye sorulur. Rehber olan çocuğa neler hissettiği sorulur ve görevini yerine getirip arkadaşına yardımcı olduğu için teşekkür edilir. Sorumlu kişilerin olması, diğerlerinin kendini güvende hissettirdiği vurgusu yapılır.
  • Daha sonra başka bir gönüllü çocuk seçilerek oyuna devam edilir.

—————————————————————————————————————

Güvenlik Notu:

Gözü kapatılacak çocuğun gönüllü olması önemlidir. Aksi bazı çocuklar bundan korkabilir. Engeller için tehlike yaratacak nesneler seçilmemelidir.